Essence of Extraleganza, เพียเจต์ โซไซตี้, Hotel de Maison, กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส, Global Ambassador, อาโป-ณัฐวิญญ์, อีจุนโฮ, คอลเลกชั่นไฮจิวเวลรี่ล่าสุด

ESSENCE OF EXTRALEGANZA พร้อมแอบส่องเหล่าเพียเจต์ โซไซตี้

จากงานนิทรรศการและกาล่าดินเนอร์ฉลองการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ ณ Hotel de Maison เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวไฮจิวเวลรี่ ในโอกาสพิเศษของเมซงในปี 2024

ESSENCE OF EXTRALEGANZA พร้อมแอบส่องเหล่าเพียเจต์ โซไซตี้ Read More »