รณรงค์ ‘ฉีดวัคซีนทั่วโลก’ หยุดโควิด-19 กับ VOW: Vaccinate Our World โดย AHF

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World
เรียกร้องกลุ่มประเทศร่ำรวยให้ยกเลิกสิทธิบัตรชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนโลกกว่า 7,500 ล้านคนได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

จากการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 150 ล้านคนทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3 ล้านคน ก่อให้เกิดวิกฤตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจลุกลามไปทุกมุมโลก มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (AHF) เชิญชวนชาวไทยและประชาคมโลกร่วมมือกันในโครงการ ฉีดวัคซีนให้โลก (VOW: Vaccinate Our World) ช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้กลุ่มประเทศร่ำรวย โดยเฉพาะกลุ่ม G20 และ สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ เพิ่มงบประมาณสนับสนุน และขอให้บริษัทยายกเลิกหรือระงับสิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว พร้อมเร่งกำลังการผลิตเพื่อให้ประชาชนโลกกว่า 7,500 ล้านคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันทั้งโลก โดยทำการรณรงค์พร้อมกันในเมืองเอกของทุกทวีปทั่วโลก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, โจฮันเนสเบิร์ก, ลอนดอน, เซาเปาโล และ กรุงวอชิงตัน ดีซี

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

นายแพทย์ สรัท ชิม ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์ของ โควิด-19 ในประเทศร่ำรวยบางประเทศจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประเทศที่ยากจนหรือมีรายได้ปานกลางส่วนใหญ่ ยังต้องเผชิญกับความยากลำบาก ในการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เช่น ประเทศอินเดีย ที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 300,000 คนต่อวัน ต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ เช่นเดียวกับยอดผู้เสียชีวิตที่ทะลุ 200,000 รายไปแล้ว

เราเห็นว่าหนทางเดียวที่จะระงับยับยั้งวิกฤตครั้งนี้คือการทำให้คนทั่วโลกได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพราะจากข้อมูลจะพบว่าวัคซีนกว่า 700 ล้านโดสที่ผลิตขึ้นมา 87 เปอร์เซ็นต์ถูกจัดส่งไปยังประเทศที่มีฐานะร่ำรวยหรือค่อนข้างรวย มีเพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่ไปถึงยังประเทศที่ยากจน ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันลุกขึ้นมาเรียกร้องใ ห้ประเทศที่ร่ำรวยตลอดจนธนาคารโลก และสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย ช่วยกันบริจาคให้มากขึ้น และในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ควรให้มีการยกเลิกหรือระงับการใช้สิทธิบัตรวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว และขอให้โรงงานเร่งกำลังการผลิตให้มากที่สุด”

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

ในส่วนสถานการณ์ของประเทศไทย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้แผนการจัดหาวัคซีนเป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้ว ณ วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา เราได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส โดยเน้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ด่านหน้า เป้าหมายของเราคือการฉีดให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของประชากรทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งอาศัยงบประมาณจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ กองทุนประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

ขณะที่ นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนว่า ปัจจุบันมีข้อมูลส่งต่อไปมากมายในโซเชียลมีเดีย อ้างถึงผลข้างเคียงของวัคซีนทำให้หลายคนเกิดความกังวลไม่กล้ามารับการฉีด ขอยืนยันว่า การฉีดวัคซีนนั้นดีกว่าไม่ฉีดแน่นอน เพราะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงหากติดเชื้อ แม้การรับวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจ แต่อยากให้ทุกคนถือเป็นหน้าที่รับวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอและปิดจบการระบาดให้เร็ว

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

ด้าน นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กล่าวถึงประเด็นความสำคัญของการยกเลิกหรือระงับสิทธิบัตรวัคซีนหรือยาต้านไวรัสว่า การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ต้องตั้งเป้าหมาย 2 ประการ 1.การป้องกันเพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งต้องใช้วัคซีน 2.การรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ต้องใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยระบบสิทธิบัตรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการป้องกันและรักษา คือทั้งวัคซีนและยา ซึ่งผู้กำหนดนโยบายจะต้องเข้าใจและต้องทบทวนว่ามีกฎระเบียบใดที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีนและยาหรือไม่ แล้วต้องแก้ไขโดยเร็ว

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

ส่วนด้านพิธีกรนักร้องชื่อดัง แมทธิว ดีน ซึ่งผ่านประสบการณ์เฉียดตายจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมภรรยาสาว ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว เล่าว่า หลังจากที่ทราบผลว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที โดยต้องรักษาอยู่นานกว่า 1 เดือน ความเจ็บปวดทรมานจากการรักษา ไม่เท่ากับความทรมานใจจากความกังวลว่า จะเอาเชื้อไปติดคนในครอบครัว ขณะเดียวกันระหว่างที่รักษาตัวก็ต้องห่างจากครอบครัว อยากจะกอดก็ทำไม่ได้ จึงอยากฝากถึงทุกคนว่าขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ให้สวมหน้ากากและล้างมือทุกครั้ง ก่อนจะสัมผัสทุกส่วนของใบหน้า รวมทั้งหากไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ต่างๆ ด้วย

ฉีดวัคซีนโควิด-19, ยกเลิกสิทธิบัตร, มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์, แมทธิว ดีน, นายแพทย์ สรัท ชิม, นายแพทย์โสภณ เมฆธน, นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว, VOW: Vaccinate Our World

เราสามารถร่วมเป็นหนึ่งพลังเสียงช่วยดับวิกฤตโควิด-19 กับ VOW: Vaccinate Our World ได้ และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ที่ VaccinateOurWorld.org และช่วยกันเผยแพร่โครงการ VOW ด้วยการทวีตและโพสต์ภาพหรือข้อความลงในช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งทาง เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรือ Tiktok แล้วติดแฮชแท็ก #VaccinateOurWorld #VOWnow #AHFThailand เราจะยุติการแพร่ระบาดของมหันตภัยครั้งนี้ด้วยกัน

Share: