Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

นิตยสาร Vogue Thailand จัดนิทรรศการ ‘A Fashion Journey’ ฉลองครบรอบ 9 ปี

'An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry' บอกเล่าแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และประวัติความเป็นมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย

ในวาระครบรอบ 9 ปีซึ่งถือเป็น “ก้าวสำคัญ” ของ นิตยสาร Vogue Thailand จึงได้จัดนิทรรศการ “A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry” เพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และประวัติความเป็นมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ตลอด 109 ฉบับนิตยสาร และอีกหลากหลายคอนเทนต์ออนไลน์ มารวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 9 ปี ของนิตยสารโว้กประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าโว้กไม่เพียงโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องศิลปะ และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต จึงอยากนำเสนอออกมาในรูปแบบนิทรรศการ และหากมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งรู้ตัวว่าจะได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ภาพแฟชั่นในความทรงจำจากปี 1980เริ่มตั้งเค้า และจุดประกายจินตนาการในความคิดของผมอีกครั้งด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันแจ่มชัดและเป็นเอกลักษณ์

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

โว้ก ประเทศไทย มีจุดยืนที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อ ในการนำเสนอภาพแฟชั่นที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับวัฒนธรรมไทย สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นในการทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ของผมและผลลัพธ์ท้ายสุดทั้งหมดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ หากไร้ซึ่งแรงสนับสนุนจากทีมงานชาวไทยทุกคน ที่ผมเชื่อมั่นและไว้ใจ เพราะผมระลึกอยู่เสมอว่า ความสามารถและทักษะของคนไทยนั้นไม่ด้อยกว่าใครในโลก ผมจึงถือโอกาสการครบรอบปีที่ 9 ของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นี้ เพื่อยกย่องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยทุกๆ คนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

ความพิเศษของนิทรรศการนี้ จะทำให้ผู้เข้าชมดำดิ่งสู่โลกการทำนิตยสารแฟชั่น นำเสนอผ่านลำดับเหตุการณ์สำคัญของนิตยสาร เรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี พ..2555 ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์ การจำลองบรรยากาศการทำงานของกองบรรณาธิการ หน้าปกนิตยสารตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาโดยจัดแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

1. Evolution of Print Media

สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) นั้นมีธรรมชาติที่แปลกประหลาด ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่มีเพียงตัวอักษรดำบนกระดาษขาว หรือในยุคที่กระบวนการผลิตนิตยสารยังใช้กล้องฟิล์มและฟิล์มสไลด์ ช่างภาพและทีมจะได้รู้ว่างานออกมาเป็นอย่างไร ก็ต่อเมื่อฟิล์มออกมาจากแล็บล้างรูป และคลี่วางลงบนโต๊ะไฟ โดยเฉพาะการวางเลย์เอาท์ ถือเป็นงานฝีมือชั้นสูง เพราะทุกภาพทุกเส้นสายต้องผ่านการจัดวางด้วยมือทีละหน้า ทีละชิ้น ทีละจุด จนถึงปัจจุบันที่ทุกอย่างอยู่บนจอแสดงผล พร้อมให้ปรับเปลี่ยนได้ตลอดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

2. The Troupe of Inspiration

ไม่ว่าจะยุคไหน ไม่ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในการการผลิตนิตยสาร หรือแม้แต่รูปแบบของนิตยสารเองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ยังครองตำแหน่ง “สิ่งสำคัญที่สุดและจำเป็นอย่างยิ่ง” ในขั้นตอนการผลิตนิตยสารที่ดีหนึ่งเล่มคือ “กองบรรณาธิการ” ซึ่งต้องมีสายตาและวิสัยทัศน์กว้างพอที่จะรู้ว่า โลกกำลังเคลื่อนไปทางไหน และเฉียบคมมากพอที่จะรู้ว่าควรหยิบจับสิ่งใดมาเล่า และส่งเสริมศักยภาพให้เห็น หรือยั่วล้อให้เกิดอารมณ์ขัน อีกทั้งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ “อย่างมีศิลปะ”

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

3. Vogue Beliefs

  • 3.1 Embracing Diversity

Vogue Values หรือ “สิ่งที่โว้กเชื่อ” นั้นประกอบด้วยหลายสิ่งที่เป็นทั้งปณิธานและแนวทางของนิตยสารโว้กทุกเอดิชั่นทั่วโลก แต่สิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ก่อนที่จะมีการบัญญัติศัพท์คำว่าDiversity ขึ้นมาในทศวรรษก่อน ก็คือความหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในโว้ก ไม่ว่าจะเป็นสไตล์รูปร่างหน้าตาสีผิว แนวคิดความเชื่อหรือความรัก นิตยสารโว้กแต่ละเอดิชั่นได้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เสมอมา ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมและผู้อ่านในแต่ละประเทศ

  • 3.2 Thainessen Vogue

ภารกิจที่ Vogue Thailand มีมาตั้งแต่เล่มแรก และดำเนินต่อมาจนวันนี้ คือถ้าคนไทยยังมองไม่เห็นความงามของความเป็นไทยที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ยอมรับความเป็นไทยที่ถูกปรับเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอก เราก็ตั้งใจว่าจะยกระดับความเป็นไทย ยกระดับงานฝีมืองานคราฟท์ ยกระดับศิลปินและนักออกแบบไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้ได้

Vogue Thailand, MOCA, A Fashion Journey, ฉลองครบรอบ 9 ปี, นิตยสารโว้ก ประเทศไทย, นิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, มาตรฐานของโว้ก

4. Vogue Standard

มาตรฐานของโว้กไม่ใช่แค่งาม แต่ยังต้องแสดงถึงคุณภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผลงานทุกชิ้นของโว้กต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เสมอ

พบกับนิทรรศการ “A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn