Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดกลยุทธ์ใหม่! ‘ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด’ ยกระดับตลาดท่องเที่ยว Luxury

ภายใต้แนวคิด GRACE พร้อมจับมือหน่วยงานรัฐและเอกชน เสริมแกร่งไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว Luxury ระดับโลก!

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ภายใต้แนวคิด GRACE โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาแบรนด์ Thailand Privilege ให้เกียรติร่วมงาน

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตั้งเป้าเจาะตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่ม Luxury หวังดึงนักท่องเที่ยวระดับบน มาลงทุนและดูแลสุขภาพในประเทศไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และดันเป้าหมายรายได้ที่ 2.38 ล้านล้านบาท ในปี 2566

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน ในการตอบสนองต่อพฤติกรรมและความสนใจ ของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กลุ่มหรูหรามีระดับ (Luxury Tourists) ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มดังกล่าวถือเป็นตลาดสำคัญ ที่มีกำลังในการใช้จ่าย เพื่อได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่มีคุณค่า ความหมาย และแตกต่างอย่างประทับใจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการยกระดับสินค้าและบริการ ด้วยการเพิ่มมูลค่าที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ที่จะเข้าประเทศมากขึ้นในอนาคตด้วย

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพและมีพันธกิจหลัก ในการดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury ของไทย จึงพร้อมจับมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ไปพร้อมกัน โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวไทย ที่ประทับใจที่สุด ได้ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และคนไทยที่มีมิตรไมตรี ซึมซับความสุขในการพักผ่อน ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์ในทุกสไตล์การเดินทาง และทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางกลับมาอีกครั้ง (Revisit)”

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปี 2566 นี้ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ได้กำหนดกลยุทธ์ ‘GRACE’ เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • G = Grace ความสง่างาม เน้นความเป็นไทย เผยแพร่เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยอันดีงาม บอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนาน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชิดชูคนไทย ในฐานะฮีโร่คนสำคัญที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury ต้องการเดินทางมายังประเทศไทย
  • R = Relationship การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการสานความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวในระยะยาว ผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จะมอบให้กับสมาชิก รวมถึงสนับสนุนการเป็นคู่คิดด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทั่วไป เช่น การลงทุน และเสริมสร้างสุขภาพ
  • A = Assistance การดูแลช่วยเหลือทุกที่ทุกเวลา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นมากกว่าแค่เพียงธุรกิจการให้บริการทั่วไป ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นเรื่องง่าย ให้ความช่วยเหลือและสามารถพึ่งพาได้อยู่ตลอดเวลา
  • C = Companion ความเป็นมิตรไมตรี ดูแลนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต ยืดหยุ่น ความเป็นไทยที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม มีอัธยาศัยดี และเอาใจใส่ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกรายบุคคลมากยิ่งขึ้น
  • E = Exclusivity ความพิเศษ มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่พิเศษและดีเยี่ยม เหนือความคาดหวัง ให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าประทับใจ และ amazing ยิ่งกว่าเดิม

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2546 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอสิทธิพิเศษ ในการเดินทางเข้าประเทศแก่นักท่องเที่ยวระดับบน โดยบริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจลูกภายใต้การกำกับดูแลของ ททท. และได้มีการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 100 ราย ที่ให้การต้อนรับและดูแลสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 20,200 คน และพร้อมร่วมกันขับเคลื่อน Luxury Tourism ของประเทศไทยมาโดยตลอด

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการจัดระบบและส่งเสริมภาพลักษณ์ ของการท่องเที่ยวและองค์กร ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ของไทยแลนด์ พริวิเลจ ให้นักท่องเที่ยวระดับบน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำระดับโลก ที่มอบสิทธิพิเศษ และการบริการที่ดีเยี่ยมแก่สมาชิก เพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามหลักแนวความคิด ESG ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

Thailand Privilege, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, ภายใต้แนวคิด GRACE, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury, ส่งเสริมภาพลักษณ์, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566, ททท., การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันเสริมสร้าง ให้การท่องเที่ยวของไทยแข็งแรงตลอดมา และเชื่อว่ากลยุทธ์ GRACE จะช่วยยกระดับนำพาธุรกิจท่องเที่ยวไทยก้าวต่อไป ได้อย่างสง่างาม ตลอดจนช่วยผลักดันเป้าหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566 ให้กลับมาในอัตราร้อยละ 80 ของปี 2562 ภายใต้สถานการณ์ท่องเที่ยวที่เอื้ออำนวยในทุกด้าน (Best Case Scenario) รายได้รวมอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn