มาแล้ว! ‘Sport Lab’ ห้องทดสอบสมรรถภาพของ STAGE Find The Real U

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

‘Sport Lab’ โดย คุณสุทัศน์ วงศ์สุขศิริกรรมการผู้จัดการ/ผู้ก่อตั้ง STAGE Find The Real U ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ดีกรีนักไตรกีฬา นักวิ่ง Ultra Trail และ Ironman สนามทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านกีฬายาวนานกว่า 20 ปี พิถีพิถันใส่ใจและเก็บทุกรายละเอียด รวมทั้งไม่มองข้ามจุดเล็กๆ ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของนักกีฬาสายอาชีพ คนรักสุขภาพ รักการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพต่างๆ ของร่างกาย ก่อนที่จะออกกำลังกายหรือก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมของบรรดาเหล่านักกีฬา

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
คุณสุทัศน์ วงศ์สุขศิริ และคุณเฮนริค โอลอฟสัน

จึงทำให้ Sport Lab ก่อกำเนิดขึ้นที่แรกและแห่งเดียวในประเทศไทย กับห้องทดสอบศักยภาพอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักและเป็นซิกเนเจอร์ของ STAGE Find The Real U มีทั้งหมด 8 การทดสอบซึ่ง 1 ในนั้นคือ Functional Movement Screen (FMS) คือการประเมินความสามารถของร่างกาย ในรูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เป็นโปรแกรมทดสอบที่ทั่วโลกรู้จักกันอย่างดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรให้ความสำคัญอย่างมาก

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

วันนี้ STAGE Find The Real U ได้จับมือร่วมกับ คุณเฮนริค โอลอฟสันโค้ชมืออาชีพ ดีกรีแชมป์ครอสฟิต ประเทศไทย 3 ปีซ้อน ผู้นำโปรแกรมนี้เข้ามาในประเทศไทย จัดกิจกรรม Functional Movement Screen (FMS) x STAGE Find The Real U ครั้งแรกและที่เดียวในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อเป็นการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็ว ในการแยกแยะการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถตรวจ แนะนำ และแก้ไข นำไปสู่ท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและไม่บาดเจ็บ เพราะการมีสุขภาพดีนั้นรวมถึงการเคลื่อนไหวอย่างมีคุณภาพด้วย

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
FMS test

FMS Test คือ การทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีทั้งหมด 7 ท่า ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกทดสอบทราบถึงข้อจำกัด ความไม่สมดุล ความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของร่างกาย และยังทำให้ผู้ถูกทดสอบเริ่มต้นการออกกำลังกายได้ถูกต้อง โดยผ่านรูปแบบการฝึกที่จะช่วยลบจุดอ่อน ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงที่ยั่งยืน และไม่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีอีก 7 บทการทดสอบศักยภาพที่สำคัญในวงกว้างด้วย

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

1. Body Composition Analysis

คือการวิเคราะห์มวลร่างกาย โดยแยกตามสัดส่วนกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำ กระดูก เพื่อทราบสภาวะพื้นฐานของร่างกาย ณ ปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และวางแผนสู่อนาคต ที่เหมาะสำหรับทุกคน

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
Running Analysis

2. Running Analysis

คือการวิเคราะห์ท่าทางการวิ่ง ทั้งในเรื่อง การเอนตัว การลงน้ำหนักเท้า การวางเท้า การผลักเท้า เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในท่วงท่าการวิ่งของตัวเอง และ นำไปสู่การเรียนรู้เพื่อปรับหรือฝึกฝนท่าวิ่ง ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งได้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
VO2Max & Lactate Threshold Test

3. Lactate Threshold Test

คือจุดที่กรดแลกติกถูกปล่อยออกมามากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดออกไปได้ การรู้ค่า Lactate threshold จะทำให้เราสามารถมีเกณฑ์หรือจุดชี้วัด การออกกำลังกายที่เป็นแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic) และ การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) เพื่อช่วยให้เราฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

4. VO2Max Test

คือการวัดและทดสอบการใช้ออกซิเจนสูงสุดขณะออกกำลังกาย ซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ที่แม่นยำที่สุด ในเรื่องความแข็งแรงของระบบหัวใจและการหายใจ ซึ่งค่านี้จะมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อน้ำหนักตัว

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

5. SWEAT Test

คือการทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อ เพื่อให้รู้ว่าผู้ถูกทดสอบจะสูญเสียโซเดียมกี่มิลลิกรัมในเหงื่อ 1 ลิตร ซึ่งมีความจำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนานๆ หรือ นักกีฬา Endurance Sport ที่ต้องซ้อม/แข่งเป็นระยะเวลานาน

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
Bike Fiiting

6. FTP Test คือ Bike Fitting

การทดสอบเพื่อหาจุดลงตัว ระหว่าง นักปั่น และ จักรยาน ในเวลานั้นๆ ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผล คือเรื่องความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย ผู้ถูกทดสอบ จะได้รับการปรับตำแหน่งต่างๆ บนจักรยาน เพื่อให้เหมาะกับสภาพร่างกายตอนนั้น เพื่อให้การปั่นมีประสิทธิภาพสูงสุด

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
Metabolic Analysis

7. Metabolic Analysis

คือการวิเคราะห์พื้นฐานการเผาผลาญพลังงานของร่างกายที่แท้จริง โดยใช้การวัดค่าออกซิเจน และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการนอนพัก เพื่อนำไปวางแผนการฝึกฟิตเนสและแผนโภชนาการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส

เฮนริค โอลอฟสันกล่าวว่า “FMS เป็นการทดสอบความเสถียรของการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ตั้งแต่การเทรนนิ่งหรือการเล่นกีฬา และเหมาะสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกัน personal trainer จะได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อดูแลลูกค้าในการพัฒนา ทั้งศักยภาพและคุณภาพชีวิต ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่วนสถานที่ในการทำกิจกรรมและการทดสอบ FMS เราไว้วางใจ STAGE Find The Real U เพราะเป็น Sport Destination มาตรฐานระดับสากล มีพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี ที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบครัน

STAGE Find The Real U, Find The Real U, Sport Lab, FMS Test, ห้องทดสอบศักยภาพ, อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา, เทรนเนอร์, โค้ชมืออาชีพ, สถานออกกำลังกาย, ฟิตเนส
Sport Lab

STAGE Find The Real U ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา ใกล้ CDC, The Crystal Park, Central EastVille ปักหมุดแผนที่การเดินทาง คลิก https://goo.gl/maps/qqhsWSbb3urNdK7GA

เปิดให้บริการทุกวัน จ ศ ตั้งแต่ 06.00 . – 22.00 . และ ส อา ตั้งแต่ 08.00 . – 20.00 . โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 003 5445 Line : @stagefindtherealu

Share: