สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ เปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่! ‘สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

เพื่อเผยแพร่พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการส่งเสริมงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดทำโครงการปรับปรุงการนำเสนอและการจัดแสดงงานหัตถศิลป์ ณ หอสุพรรณ พัสตร์ ในปี ๒๕๖๓ พร้อมจัดงานเปิดหอนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอสุพรรณ พัสตร์ ชั้น ๒ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) .บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT
(จากซ้าย) ตรีชฎา เพชรรัตน์,อัครชญ แก้วอาภรณ์, ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์, พรพล เอกอรรถพร, อดิศักดิ์ จันทร์วิทัน และกุลวิทย์ เลาสุขศรี

ในโอกาสสำคัญนี้ พรพล เอกอรรถพรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหอนิทรรศการสุพรรณ พัสตร์ ที่จัดแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวภายใต้แนวคิด สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ่ายทอดเรื่องราว อันเป็นที่มาของพระราชดำริในการนำศิลปหัตถกรรมมาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวไร่ชาวนาไทย และนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเวลาต่อมา

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT
(จากซ้าย) ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์, กุลวิทย์ เลาสุขศรี และ อัครชญ แก้วอาภรณ์

นิทรรศการนี้บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริสำคัญที่ ทรงส่งเสริมฟื้นฟู และปรับปรุงคุณภาพของผ้าไหมไทย อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการผลิตและการใช้ผ้า จนทำให้ไหมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยถ่ายทอดผ่านนิทรรศการในโซนต่างๆ ที่บอกเล่าจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมแก่ราษฎร รวมถึงภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมอันเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความสวยงาม และสะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแต่ละพื้นถิ่นผ่านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

ภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษ สืบสานงานสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านผ้าไหมไทย ได้แก่ กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร VOGUE Thailand, อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนิทรรศการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, ตรีชฎา เพชรรัตน์ นักแสดงที่หลงใหลในผ้าไทย ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร VOGUE Thailand แฟชั่นกูรูผู้ที่ทำให้ผ้าไทยมีบทบาทในต่างประเทศ กล่าวว่า ตนมีโอกาสได้ต่อยอดพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านการจัดงาน Vogue Gala Night ต่อเนื่องมา ๖๗ ปี โดยร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกออกแบบผลงานมาสเตอร์พีซที่ผสมผสานความงามของผ้าไทยและงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ความสวยงามของผ้าไทยได้ปรากฎสู่สายตาผู้คนในต่างประเทศ

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนิทรรศการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เล่าถึงการนำผ้าไหมและผ้าพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความร่วมสมัย และทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถนำผ้าไทยไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ว่ามีโอกาสได้เรียนรู้และทำงานเกี่ยวข้องกับผ้าไหม และผ้าไทยในองค์กรต่างๆ มาเวลากว่า ๑๔ ปี ทั้งที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และปัจจุบันดูแลเกี่ยวกับงานคราฟท์ และมิวเซียมที่ไอคอนสยาม จึงทำให้ได้เห็นกระบวนการผลิตและพัฒนาการของผ้าไทยในหลายด้าน แม้ว่าหลายคนจะยังคงมองว่าการสวมใส่ผ้าไทยทำให้ดูสูงวัยหรือล้าสมัย แต่จริง ๆ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลมากกว่า

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

ส่วน ปอยตรีชฎา เพชรรัตน์ นักแสดงผู้หลงใหลผ้าไหมไทย ได้เผยมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสนำผ้าไหมไทยเผยแพร่สู่สากล ว่าได้เห็นพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงการส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทย การที่ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานด้านฟื้นฟูผ้าไหมไทยไม่ให้สูญหาย รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวนาชาวไร่ด้วย ยิ่งทำให้ซาบซึ้งถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน รวมทั้งภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทย ที่สร้างความประทับใจให้แก่ชาวต่างชาติที่หลายคนมองว่า ผ้าไหมไทยเป็น ลักชัวรี่ อิน อาร์ต

สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, งานหัตถศิลป์, ผ้าไหมไทย, SACICT

ชื่นชมเรื่องราวอันทรงคุณค่าของ ๑๒ สิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่นิยม และการจัดแสดงผ้าแพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าปักไหมน้อย และผ้าปักชาวเขา พร้อมตัวอย่าง พันธุ์ไหม ที่นำเสนออย่างร่วมสมัยเสริมสร้างประสบการณ์ผสานองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ สืบสานงานสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงณ หอสุพรรณ พัสตร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบริหารองค์ความรู้ และนิทรรศการ โทร.๐๓๕๓๖๗๐๕๔ ต่อ ๓๑๐๘ หรือ SACICT Call Center ๑๒๘๙

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn