เปิดแล้ว! ‘Regenelife Vital Center’ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัดเปิดตัว ‘Regenelife Vital Center’ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ด้วย ศาสตร์แพทย์ทางร่วม สร้างสมดุลของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ด้วย 5 โปรแกรม ที่ออกแบบโดยกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแขนงต่างๆ ได้แก่ ดนตรี, ศิลปะ, โยคะ, พิลาทิส และเร็วๆ นี้กับศาสตร์แพทย์แผนจีน ช่วยคุณขับเคลื่อนและส่งต่อพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมทุกศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกให้ครบจบในที่เดียว เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
พจ. สุวัฒน์ ลี้ชาญกุล, ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, พิชัยรัตน์ รัตนมาโนชญ์ และวิลิต เตชะไพบูลย์

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

วิลิต เตชะไพบูลย์ผู้ก่อตั้งกล่าวว่า รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ..2563 ในความร่วมมือของ กลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายแขนงในการพัฒนาศาสตร์ แพทย์ทางเลือกสู่การเป็น แพทย์ทางร่วมที่มีมาตรฐาน หลอมรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการรักษาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและปลอดภัยใน เชิงป้องกันแบบระยะยาว มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผลักดัน ให้คนไทยสามารถสร้างความสมดุลของสุขภาพในแบบองค์รวมอันยั่งยืน มุ่งน้อมนำปรัชญาการทำธุรกิจในแบบพอเพียง ที่มิเพียงมุ่งหวังแต่การทำกำไร แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจทีสร้างสรรค์ และคืนประโยชน์กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
พรวดี เจียมจรรยา, กภ.ปรียานุช ลิ่วลักษณ์ และเซเลบสาว

เราเชื่อในการสร้างความสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Balance of Health) ที่ผสานการทำงานร่วมกันของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างกลไกในการสมานข้อบกพร่องในร่างกาย และฟื้นคืนพลังแห่งการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยวิธีการสร้างความสมดุลที่ดี ไม่ควรยึดติดว่าจะต้องใช้การดูแล ป้องกัน หรือรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ ของการผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพในหลากหลายศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
พิชัยรัตน์ รัตนมาโนชญ์ กล่าวแนะนำ Regenelife

พิชัยรัตน์ รัตนมาโนชญ์ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม กล่าวว่า ‘Regenelife Vital Center’ มีวิธีการดำเนินการฟื้นฟูและคืนสมดุล ด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่

 1. ให้ผู้เข้ารับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง (Patient-Centric) เพื่อให้เกิดผลในเชิงรักษาและฟื้นฟู ผู้รับบริการสามารถเลือกผสมผสานศาสตร์การแพทย์ ที่มีอยู่ในศูนย์ให้เหมาะกับตัวเองได้ แต่ละโปรแกรมจึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพด้านสุขภาพ ไปจนถึงระดับผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง
 2. ผสมผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เข้ากับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟู และคืนสมดุลให้ระบบสุขภาพร่างกาย ด้วยองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสกัด รวมถึงศาสตร์การบำบัดแขนงต่างๆ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีส่วนผสมของเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว ด้วยแก่นแท้ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
 3. และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทุกโปรแกรมถูกออกแบบ ให้การรับรองและให้บริการโดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา
Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
โปรแกรม Brain Enrichment ด้วย เทคนิค วันทูไฟว์ เปียโน
Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
คลาสศิลปะบำบัด

Regenelife Vital Center สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าไม่ป่วยก็สามารถเข้ารับบริการด้านการดูแลสุขภาพทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
โปรแกรม Brain Enrichment ด้วย เทคนิค วันทูไฟว์ เปียโน
 • โปรแกรม Brain Enrichment:

  โปรแกรมดนตรีบำบัดเชิง Brain Training ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นและฝึกฝนการทำงานของสมองผ่านเสียงดนตรีจากเปียโนที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ เหมาะกับผู้รับบริการทุกวัย แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นเปียโนมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ด้วยเทคนิค “วันทูไฟว์ เปียโน” คิดค้นโดย อาจารย์ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวันทูไฟว์เปียโน

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
โปรแกรม Mind Way ศิลปะบำบัด
 • โปรแกรม Mind Way:

  ศิลปะบำบัดช่วยคืนสมดุลแห่งอารมณ์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ ให้กลับมาสู่ความลงตัวและพอดี ผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยา เพื่อเปิดประตูเข้าสู่จิตใจในระดับจิตไร้สำนึก ช่วยให้ผู้รับบริการได้แสดงความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด ให้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง นักศิลปะบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก Canadian Art Therapy Association (CATA) ประเทศแคนาดา

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
Por Dee Yoga โปรแกรมโยคะบำบัด
 • Por Dee Yoga:

  โปรแกรมโยคะบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความพอดี” คืนสมดุลให้กับสุขภาพ ด้วยวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคล โดย ครูตุ๊กตาพรวดี เจียมจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะบำบัด

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
Por Dee Pilates โปรแกรมการออกกำลังกายแนวพิลาทิสบำบัด
 • Por Dee Pilates:

  โปรแกรมการออกกำลังกายแนวพิลาทิสบำบัด ที่ผสานการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของแกนกลางเข้ากับความสมดุลด้านจิตใจ ด้วยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวจาก ครูสมุยกภ.ปรียานุช ลิ่วลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพีลาทิสและนักกายภาพบำบัด ที่ผสานองค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งกายวิภาค เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

 • การแพทย์แผนจีนแบบครบวงจร:

  ที่ได้มาตรฐานเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกันและเชิงบำบัดรักษา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพในแบบผสมผสานผ่านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณะแพทย์แผนจีน โดย พจ.ชญานิน งามฉายวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีน

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม
ห้องตรวจ แพทย์แผนจีน

Regenelife Vital Center, รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์, ศาสตร์แพทย์ทางร่วม, บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

สนใจปรึกษาและเข้ารับบริกา5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม เพื่อสร้างสมดุล ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ ได้แล้ววันนี้ที่ รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line OA: @regenelife หรือ โทร. 092-269-7863 และ www.regenelife.co

Share: