นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนชม ‘นิทรรศการศิลปะ’ ทรงคุณค่าเพื่อการประมูล

“รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ 'ให้' ผ่านงานศิลปะ” ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถึง 5 ส.ค.นี้
เปิดให้ชมแล้ว! สำหรับ นิทรรศการศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ ให้ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์ พรชัย ใจมา เฉลิม นาคีรักษ์ ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น จากคอลเลกชันส่วนตัวของ ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์เจ้าของผลงานผู้มีจิตศรัทธา โดยนำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้มีจิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่
นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 . ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำออกประมูล ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้าง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี และมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย
นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี
พรชัย ใจมา และทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา เผยว่า “ด้วยผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบผลงานศิลปะและสะสมผลงานศิลปะมาตลอดกว่า 20 ปี เมื่อได้ทราบว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมหาศาล ต่อทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” จึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน โครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเติมเต็ม ให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”
นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี
พรชัย และ ศุภวรรณ ใจมา
พรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2548 หนึ่งในศิลปินเจ้าของผลงาน กล่าวถึงผลงานภาพวาดทั้ง 4 ภาพ ที่ได้รับเลือกมานำออกประมูลใน นิทรรศการศิลปะครั้งนี้ ว่า “ผมเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ ด้วยความรักในบ้านเกิดและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบล้านนา โดยนำเสนอวัฒนธรรมบ้านเกิด ผ่านบรรยากาศความสุขแบบวิถีชนบท ในผลงาน กาด (2548) ‘กาด’ ในที่นี้เป็นภาษาเหนือ หมายความถึง “ตลาด” ในภาพวาดแสดงสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นภาคเหนืออยู่ร่วมกับภาพบุคคล แสดงบรรยากาศของตลาดที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ร่ม และอาคารทรงจั่ว นำเสนอวิถีชนบทล้านนาผ่านเทคนิคสีฝุ่นที่ชวนให้รู้สึกถึงความสุขผ่านบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในชนบท นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนผลงาน อาณาจักรล้านนา (2553) แสดงภาพความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรทางเหนือในประเทศไทย บอกเล่าวิถีชีวิตชุมชนชาวล้านนาที่ผูกพันกับพุทธศาสนาและธรรมชาติ รวมทั้งถ่ายทอดการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กับสายน้ำและป่า สำหรับผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมไทยประเพณีอย่างประณีตบรรจง ทั้งหลักทัศนียภาพ สี และรูปทรง เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตอันเรียบง่ายสงบสุขชองชาวไทยล้านนา นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการอุทิศตนให้พุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง อย่างภาพ สุเมธดาบส (2550) ทั้ง 2 ภาพ โดยภาพแรกเป็นภาพวาดของนักบวชนามว่าสุเมธดาบส (อดีตชาติของพระพุทธเจ้า) กำลังนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ มีน้ำเต้าและหนังเสือที่สื่อถึงสถานะนักบวชประกอบร่วมอยู่ ผลงานชิ้นนี้เผยให้เห็นการรับเอาอิทธิพลจากรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีในแง่ของการใช้เทคนิคสีฝุ่น และการนำเสนอแบบสองมิติ บริเวณโดยรอบวาดภาพดอกไม้ในลักษณะร่วงปลิวลงมา สะท้อนบรรยากาศของความสุขซึ่งเกิดจากการอยู่ท่ามกลางสมาธิ นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนภาพที่ 2 เล่าเรื่องราวชาดกตอนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเกิดเป็นฤๅษีนามว่า สุเมธดาบส นำเสนอมุมมองจากด้านบน แสดงฉากสุเมธดาบสได้รับคำทำนายจากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าในกาลอนาคตเขาจะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะ โดยผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคสีฝุ่น จัดวางองค์ประกอบแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ที่ไม่หลงลืมความเป็นท้องถิ่นโดยแทรกผ่านเครื่องแต่งกายแบบล้านนา” นิทรรศการศิลปะ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, รามาฯ รักษาศิลป์, ส่งต่อความสุข, สานต่อการ 'ให้', ผลงานอันเลื่องชื่อ, ศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมประมูลผลงานศิลปะทรงคุณค่าทั้ง 67 ชิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 . (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 .) ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน รามาฯ รักษาศิลป์ตามลิงค์ https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมภาพผลงาน ทั้ง 67 ชิ้นได้ที่ E-Book Catalog https://bit.ly/RAMAcharityart จากการประมูลครั้งนี้ ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้รับความสุขใจคูณ 2 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยในคราวเดียวกันคำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn