ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

ห้ามพลาด! ‘แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7’ นิทรรศการของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

รวมผลงานศิลปะทั้งด้านงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถ่ายที่หาชมยาก รวมองค์ความรู้จากศาสตร์ทุกด้าน!

เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ 14 ของประเทศไทย ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งด้านงานจิตรกรรมและประติมากรรม และในปี 2565 ที่จะถึงนี้เป็นปีที่ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 นับเป็นปีสำคัญที่ศิลปินแห่งชาติต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศาสตร์ทุกด้านให้ยังคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ จึงเกิดเป็นนิทรรศการ แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

โดยภายในนิทรรศการได้จัดแบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่) ตามพันธกิจของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อันเป็นผลงานศิลปะและผลงานประติมากรรมที่รวบรวมจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งได้แก่ ศูนย์ศิลป์แสงเงา ศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิ และศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร จ.เชียงราย มารวมไว้ ณ ชั้น 8 โซน ICON ART & CULTURE SPACE ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 20 .. 2565

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

โดยภายในงานจะได้พบกับผลงานประติมากรรมหลากหลายที่ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้จัดทำขึ้น อาทิ แบบจำลองวัดใหญ่ชัยมงคล จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีแสงและเงา จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอาจารย์สร้างสรรค์ผลงานโมเดลวัดชิ้นนี้ขึ้นมา ถัดมาด้านในจะได้พบกับสถูปแห่งความรู้ ซึ่งภายในสถูปแห่งนี้ เป็นการแสดงผลงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งผลงานประติมากรรมและผลงานจิตรกรรมกว่า 100 ชิ้น ซึ่งได้ถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบของการฉายสไลด์ผ่านจอโปรเจคเตอร์

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

นอกจากนี้ผู้ชมงานสามารถชมผลงานประติมากรรม ที่นำมาจัดแสดงในรูปแบบโมเดลจำลอง อาทิอาคารพระพุทธลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ โดยภายในอาคารแห่งนี้จะประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ และโมเดลอาคารประกอบ ที่จะประดิษฐานพระพุทธรูป 89 ปาง ที่อ.ปรีชาได้เป็นผู้ออกแบบไว้ โดยภายในนิทรรศการแห่งนี้ผู้ชมงานจะได้ชมภาพสเก็ตพระพุทธรูปทั้ง 89 ปาง ที่เป็นริ้วธงประดับอยู่ในภายในงานนิทรรศการแห่งนี้

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

รวมถึงโมเดลสำคัญที่อาจารย์ได้ออกแบบไว้ เช่น จุดหมายปลายทางของแสงสุวรรณภูมิ แสงแห่งปัญญาที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง โมเดลเสา 4 ต้นที่อาจารย์ได้นำมาจากการเก็บข้อมูลประเทศในอาเซียน มาถอดความหมายเป็นลวดลายบนเสาทั้ง 4 ต้น รวมถึงโมเดล ผลงานสระนิเวสวังเวสสะ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานประตูประติมากรรมประตูสู่ปัญญา จังหวัดระยอง และผลงานประติมากรรมจำลองที่มีชื่อว่า ช่วงเวลาสุนทรียะ 9.59 .-16.59 . ณ กรุงรัตนโกสินทร์ ยุค 2563/2020

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

ภายในนิทรรศการจะได้ชมนิทรรศการภาพถ่าย ที่เป็นผลงานของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เป็นกำแพงที่รวมผลงานภาพถ่าย ตั้งแต่ภาพร่างจนถึงภาพถ่ายผลงาน ที่ได้จัดสร้างเสร็จแล้วในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเรื่องราวช่วงระยะเวลาที่อาจารย์ได้ทำงานมาตลอด 6 ทศวรรษ แปะเรียงรายบนกำแพงให้ได้ชมกว่าหนึ่งร้อยภาพ และผลงานประติมากรรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงร.9 ขณะทรงผนวช รวมถึงหนังสือสะสมอีกมากมาย รวมทั้งผลงานนิราศศรีอโยธยา ซึ่งท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมด้วย

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

นอกจากนี้ผู้ชมงานยังสามารถ เรียนรู้เรื่องราวชีวิตการทำงาน ผลงาน ความรู้ แนวคิดและผลงานศิลปะอีกมากมายของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ที่ถูกถ่ายทอดผ่านคิวอาร์โค้ดนับพันชิ้น ซึ่งแต่ละคิวอาร์โค้ด จะพบเรื่องราวที่แตกต่างกัน ในรูปแบบคลิปวีดีโอ ที่ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ได้บันทึกไว้ด้วยตนเอง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และศึกษาอย่างง่ายดาย พิเศษสำหรับผู้เข้าชมงานนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 . จะได้รับภาพพิมพ์ชุด ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ ยุค New Normal (จำนวนจำกัด)

ICONART & CULTURE SPACE, iconsiam, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, องค์ความรู้, นิทรรศการศิลปะ, แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7, ไอคอนสยาม, ผลงานศิลปกรรม

ชมนิทรรศการ แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7′ การรวมองค์ความรู้และผลงานศิลปกรรมสำคัญๆ ของศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 20 ..65 ณ ชั้น 8 โซน ICONART & CULTURE SPACE ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.iconsiam.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn