เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ

Nestle Pure Life สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำด้วย ‘เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ’

ขับเคลื่อนความยั่งยืนครบ 3 ด้าน 'เรียนรู้-ปกป้อง-ฟื้นฟู' เพื่อส่งต่อแหล่งน้ำให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต ด้วยเป้าหมาย 'Net Water Positive'
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย สานต่อ 8 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟูดูแลน้ำในประเทศไทย เดินหน้าเปิดโครงการด้านความยั่งยืน เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ‘ (Nestlé Waters cares for Water) ภายใต้แนวทางหลัก 3 ด้านอย่างครบวงจรเป็นรายแรก ได้แก่ เรียนรู้ ปกป้อง และฟื้นฟู เพื่อส่งต่อแหล่งน้ำให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาของหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ในการชดเชยน้ำทั้งหมดคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติ หรือ ‘Net Water Positive’ ภายในปี 2025โดยทดแทนน้ำที่เราใช้ทั้งหมดมากถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการผลิตที่โรงงานเนสท์เล่ วอเตอร์สที่อยุธยาและสุราษฎร์ธานี
เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ
นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และเจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข (ขวา) แบรนด์พรีเซนเตอร์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มอบโต๊ะอเนกประสงค์จากผักตบชวาให้กับ 7 โรงเรียนริมคลองขนมจีน โดยมีนางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายสุชาติ พันธุ์เพ็ง (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนชุมชนคลองขนมจีน และ นางสาวสุจิรา ชัยวงษา (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา
นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะแบรนด์น้ำดื่มชั้นนำระดับโลก มุ่งดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากบริเวณโดยรอบโรงงานที่อยุธยา เราได้ดำเนิน ‘โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ’ ตั้งแต่ปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำในคลองขนมจีนให้กับนักเรียนและชุมชน โดยที่อยุธยาเราประสบความสำเร็จในการชดเชยน้ำกลับคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติ 100% ยิ่งไปกว่านั้น เราได้คืนวิถีชีวิตดั้งเดิมให้กับชาวบ้าน พัฒนาคลองขนมจีนให้ใสสะอาด มีระบบนิเวศที่อุดสมบูรณ์ มีปลาและผักหลายชนิด นอกจากนี้ ชาวบ้านยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บขยะแทนการทิ้งลงแหล่งน้ำอีกด้วย” เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำในปีนี้ เรามุ่งต่อยอดความสำเร็จในการอนุรักษ์สายน้ำที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยการเปิดตัวโครงการ เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ‘ (Nestlé Waters cares for Water) โดยเนสท์เล่เป็นบริษัทแรก ที่มุ่งส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูน้ำที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรทั้ง 3 ด้านให้กับผู้บริโภคและชุมชน ได้แก่ เรียนรู้: ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ปกป้อง: แหล่งน้ำไม่ให้มีขยะหลุดลอดลงสายน้ำ ซึ่งสายน้ำเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คน ฟื้นฟู: ด้วยการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศน้ำ โดยมุ่งขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาของเรา ในการฟื้นฟูวัฏจักรน้ำสู่เป้าหมาย ‘Net Water Positive’ ซึ่งหมายความว่า เราจะชดเชยน้ำกลับคืนสู่ชุมชนและธรรมชาติได้มากกว่าที่ใช้ในการผลิตในโรงงานของเราภายในปี 2025” เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นแบรนด์น้ำดื่มไทยแบรนด์เดียวที่ใช้เทคโนโลยีไมโครฟิลเตอร์กรองละเอียด 0.2 ไมครอน มาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ โดยน้ำดื่มทุกหยดได้ผ่านกระบวนการกรองอย่างละเอียดและปลอดภัย เพื่อส่งมอบน้ำดื่มคุณภาพที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ สะอาด สดชื่นให้กับผู้บริโภคชาวไทย โดยโรงงานผลิตน้ำดื่มของเนสท์เล่ ทั้ง 2 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับสากลจาก Alliance for Water Stewardship (AWS) เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ จากคำกล่าวที่ว่า ไม่มีใครจะรักน้ำไปมากกว่าชุมชนที่อยู่โดยรอบแหล่งน้ำเนสท์เล่ ในฐานะผู้ผลิตน้ำดื่มคุณภาพที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน จึงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สายน้ำร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมมากมายในโครงการ เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำที่ครอบคลุมแนวคิด เรียนรู้ปกป้องฟื้นฟู ประกอบด้วยโครงการหลัก เช่น
  1.  โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ต่อยอดด้วยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการขยายการมีส่วนของชุมชนทั้ง 6 ตำบลและ 7 โรงเรียนตลอดคลองขนมจีน ปัจจุบัน มีนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คน
  2. ตลาดนัดขยะชุมชน เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้ร่วมมือกับวงษ์พาณิชย์ในการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน โดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้ของชาวบ้าน เพื่อไม่ให้มีขยะหลุดลอดลงในแหล่งน้ำ โดยปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนคลองขนมจีนสามารถขายขยะเพื่อสร้างรายได้กว่า 12 ตัน ซึ่งช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 9, 600 กิโลคาร์บอน (Kgs CO2e)
  3. เนสท์เล่รักษ์ชุมชน ผักตบชวาสู่รายได้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชในแหล่งน้ำ มาขายเป็นวัตถุดิบอัดเป็นไม้เทียมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหาร ให้กับโรงเรียน โดยริเริ่มกิจกรรมใน 7 โรงเรียนโดยรอบคลองขนมจีนก่อน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน
  4. เนสท์เล่รักษ์น้ำ คืนปลาสู่คลองขนมจีน เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ยังได้มีการจัดทำบ่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นหายาก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลากระทิง ปลาหลดนา ปลารากกล้วย ปลาหมูแดง ปลากราย ปลาแดง เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และฟื้นฟูพันธุ์ปลาหายากเหล่านี้กลับคืนสู่คลองขนมจีน
เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ โดยโครงการทั้งหมดล้วนเป็นการต่อยอดการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ของเนสท์เล่ เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ นายสุชาติ พันธุ์เพ็ง ตัวแทนชุมชนคลองขนมจีน เผยว่า “เมื่อก่อน คลองขนมจีนเคยประสบปัญหาน้ำในคลองไม่สะอาด รวมทั้งขยะและวัชพืชที่อยู่ในคลอง สะสมมาเรื่อย ๆ ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนที่ชาวบ้านไม่ได้สนใจดูแลแหล่งน้ำ พอเนสท์เล่ได้เข้ามาทำโครงการต่าง ๆ ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชนของเรา นักเรียนและชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองขนมจีน และจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตัวเราเอง ทำให้คลองของเราใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ มีปลาในแหล่งน้ำ และสามารถพายเรือสัญจรในคลองตามวิถีชีวิตแบบเดิมได้”
เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ
นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข
ในโอกาสนี้ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข แบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้นำทีมผู้โชคดีกว่า 30 คน ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพคืนสู่ธรรมชาติในชุมชนในจังหวัดอยุธยาผ่านโครงการ “เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ (Nestlé Waters cares for Water)”
เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ
นางสาวสุจิรา ชัยวงษา
เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมอนุรักษ์สายน้ำ ได้มาลงมือทำกับชาวชุมชนจริง ๆ ทั้งการเก็บผักตบชวาที่เป็นวัชพืชที่มากับสายน้ำและไม่มีวันหมด นำมาทำเป็นไม้อัดเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์มอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เสริม และพอเราเก็บผักตบชวาออก ก็ยังช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำให้กับสัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกอย่างที่เราทำล้วนเป็นการต่อยอดในเรื่องการคืนสิ่งดี ๆ หรือ Regeneration ให้กับชุมชน ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพราะน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เราจึงจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อส่งต่อทรัพยากรน้ำไว้ให้คนรุ่นหลัง”
เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ
นายสุชาติ พันธุ์เพ็ง
  สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำดื่มของเนสท์เล่ในประเทศไทย ได้แก่ น้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองแต่งกลิ่นธรรมชาติเปอริเอ้ น้ำแร่ธรรมชาติวิทเทล น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองและเครื่องดื่มรสผลไม้ซานเปอริกาโน่ และน้ำแร่ธรรมชาติอะควาพันนา ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ได้ที่  

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn