ได้ใจมาก! Kiehl’s จัด ‘Future Made Better Day 2020’ เก็บขยะได้ 110 กิโลกรัม!

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา

Kiehl’s แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผมคุณภาพเยี่ยมจากนิวยอร์ค จัดงาน ‘Future Made Better Day 2020’ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับพนักงานแบรนด์คีลส์ทั้งในส่วนสำนักงานและพนักงานประจำหน้าร้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมแยกขยะที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อป้องกันขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศน์ทางทะเล นอกจากกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำแล้ว ทีมงานได้ทำการแยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่น ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกที่เก็บได้รวม 110 กิโลกรัม

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
คุณเจนนี่ ชาน ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์คีลส์ กล่าวขอบคุณพนักงานคีลส์ทุกคนที่มาร่วมงานจิตอาสา
Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
คุณทรงสมร ฮัทเท็ท ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด พูดถึงความสำคัญของแคมเปญ Future Made Better

กิจกรรม ‘Future Made Better Day’ นี้ สานต่อแคมเปญ ‘Future Made Better’ ที่คีลส์มีมาตั้งแต่ปี ค..1851 เพราะคีลส์มุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมภายใต้ปณิธานของแบรนด์ 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้มาอย่างยั่งยืน การให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสร้างร้านที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคีลส์ยังมีความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ต่อไปอีก 11 ล้านชิ้นภายในปี 2025 ตลอดเวลาที่ผ่านมา คีลส์ ประเทศไทย ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน คีลส์ได้สนับสนุนมูลนิธิมากกว่า 10 แห่ง ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อเด็ก และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
ทีมผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมเก็บขยะจากบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

คุณเจนนี่ ชาน ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์คีลส์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คีลส์จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ 1 ใน 6 ปณิธานของคีลส์ คือ การให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือ ‘Kiehl’s Gives’ ซึ่งขยะที่มารวมกันที่บริเวณนี้ เป็นขยะที่ลอยมาจากคลองต่างๆ สู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยสาเหตุมาจากคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ และถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ ขยะเหล่านี้จะไหลลงทะเลและทำให้ปัญหามลภาวะร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม และเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ ในทะเล

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
ผู้บริหารจากลอรีอัล ประเทศไทย ถ่ายรูปพนักงานคีลส์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคะนอง

คุณทรงสมร ฮัทเท็ท ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “Future Made Better เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ซึ่งจากการใช้งานสั้นๆ กลับต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงภาวะโลกร้อนและเป็นอันตรายต่ออนาคตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เราต้องร่วมกันรักษาและปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้โลกของเราที่มีเพียงใบเดียวนี้ สามารถคงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)

คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืนปี 2030 ของ ลอรีอัล กรุ๊ป ที่ชื่อว่า ‘L’ORÉAL FOR THE FUTURE’ ว่า ลอรีอัลได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการตั้งเป้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ที่ทุกภาคส่วนของบริษัทต้องปฏิรูปการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกไปด้วยกัน โดยลอรีอัลจะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก เพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมยกระดับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา

ซึ่งก็ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ลอรีอัลได้กำหนดไว้ อาทิ ภายในปี 2025 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของลอรีอัลทุกแห่ง ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสุทธิเป็นศูนย์ และภายในปี 2030 พลาสติกใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลอรีอัลทั้งหมด 100% จะมาจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ จากแหล่งชีวภาพ นอกจากนั้นยังตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ลง 50% ทั้งนี้ Kiehl’s ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ ลอรีอัล กรุ๊ป ก็จะมีส่วนร่วมการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายภาพรวมต่อไป

Future Made Better Day, Future Made Better Day 2020, Kiehl’s, Future Made Better, Kiehl’s Gives คีลส์, กิจกรรมเพื่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, เก็บขยะ, จิตอาสา
คุณทศ ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

นอกจากนี้ Kiehl’s ยังได้ร่วมกับ ‘Qualy Design’ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ออกแบบดีไซน์ และใช้วัสดุพลาสติกที่เน้นเรื่องความยั่งยืน ในการนำบรรจุภัณฑ์เปล่าของคีลส์ที่ลูกค้านำมาส่งทางหน้าร้านคีลส์ทุกสาขา ส่งต่อให้ควอลี่ นำไป upcycle เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป โดยลูกค้าคีลส์สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘Future Made Better Day 2020’ ได้โดยรวบรวมบรรุภัณฑ์ของคีลส์ที่ใช้หมดแล้ว ทำความสะอาดแล้วนำมาส่งที่ร้านคีลส์ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแทนคำขอบคุณ

Share: