มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เชิญชมบันทึกการแสดงโขน ‘พิเภกสวามิภักดิ์’ และ ‘สืบมรรคา’

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

โดยเชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมความงามของนาฏศิลป์ชั้นสูง ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ในบันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ และ ตอน สืบมรรคา (สืบมันคา) ผ่านหน้าจอทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข ๓ พร้อมออนแอร์ให้ชมต่อเนื่อง ๓ ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่าการนำบันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์และ ตอน สืบมรรคามาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยใน ๒ วาระ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมการแสดงโขน นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง ที่รวมศาสตร์และศิลป์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมองการณ์ไกลในการที่ทรงฟื้นฟูการแสดงโขน และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมอันมีคุณค่านี้สืบไป

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

สำหรับการแสดงโขน ชุด พิเภกสวามิภักดิ์จัดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เมื่อ พ..๒๕๖๑ อันเป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการรักษาความเที่ยงธรรมสุจริต โดยนำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ฉบับต่างๆ อาทิ บทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๖ นำมาสอดประสานปรับปรุงการดำเนินเรื่องให้กระชับเหมาะสมกับปัจจุบัน แต่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโขนหลวงไว้อย่างครบถ้วน

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

ส่วนการแสดงโขน ตอน สืบมรรคาจัดขึ้นในปี พ..๒๕๖๒ โดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นหลัก โดยเป็นตอนที่มีเนื้อหาสนุกสนาน หลากรส เต็มไปด้วยสีสัน และจะได้เห็นหนุมานผจญภัยที่ด่านต่างๆ จนถึงเมืองลงกา รวมทั้งมีฉากไฮไลท์ เช่น ฉากแม่น้ำใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากเด่น เมื่อหนุมานและเหล่าวานรเดินทางไปพบแม่น้ำใหญ่ หนุมานจึงนิรมิตกายให้ใหญ่โตเอาหางพาดต่างสะพานให้กองทัพวานรไต่ข้ามแม่น้ำและมีฉากรบเด่น เช่น ฉากหนุมานรบนางอังกาศตไล ฉากกลางทะเล ที่หนุมานเหาะมาถึงกลางทะเลพบนางผีเสื้อสมุทร รักษาด่านเมืองลงกา เห็นหนุมานเหาะมาจึงนิมิตขวางหน้าไว้และจะกินหนุมาน หนุมานจึงเหาะเข้าปากผ่าท้องนางผีเสื้อสมุทร

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, ไทยพีบีเอส, นาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูง, Khon Performance

กำหนดออกอากาศ บันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และตอน สืบมรรคา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข ๓

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ทางเฟซบุ๊ก: Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn