Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

10 ไฮไลท์! ที่จะพาคุณไปรู้จักอีสานอย่างสร้างสรรค์ ใน ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565’

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์-กังสดาล ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม นี้

เตรียมปักหมุดมุ่งสู่ อีสานดินแดนแห่ง ความม่วนที่ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น สีสัน ความสนุกสนาน และความจัดจ้านของความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่ง ใน เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565′ (Isan Creative Festival 2022) มหกรรมงานสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ที่มัดรวมความสนุกและความรู้ไว้ครบครันในงานเดียว ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์กังสดาล ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม นี้ พลาดไม่ได้กับ 10 ไฮไลท์เด็ด!

1. ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้ (Lunch & Learn Project: School Yard Lunch)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

จากโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน สู่การพัฒนาวัตถุดิบ ที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้โครงการจะทำงานร่วมกันกับหลายๆ ส่วน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวัน โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และสารอาหารเป็นหลัก

พิกัด : TCDC ขอนแก่น

2. จ้วดทอล์ก (Juad Talk: Isan Next)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

ทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่าน ที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วดๆ

พิกัด : TCDC ขอนแก่น / Online Platforms

3. ฉายฮู้ป หน้าฮ้าน กลางย่านศรีจันทร์ (Projection Mapping Show)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

การแสดงแสง สี เสียง ผ่านเทคนิค Projection Mapping ที่เชื่อมโยงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำเสนอศักยภาพ สินทรัพย์ และเรื่องราวของวัฒนธรรมและหมอลำ

พิกัด : โรงแรมสวัสดี (Sawasdee Hotel)

4. มักหมัก (Isan Flavour Library)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสาน เป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อน และความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันมาจากความหลากหลายของการหมักดองอีสาน จะถูกคลี่ออกมาเป็น นิทรรศการ ‘มักหมัก’

พิกัด : TCDC ขอนแก่น

5. ตลาดดีคัก 2 แห่ง (D-KAK Market TCDC & D-KAK Market in The City)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

การออกร้านของบรรดาดีไซเนอร์ และผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่ จำนวนกว่า 65 ร้านค้า และตลาดที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในย่านศรีจันทร์ ได้นำสินค้าที่น่าสนใจมาจำหน่าย เราได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

พิกัด : TCDC ขอนแก่น และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น

6. เวิร์กชอป (Creative Workshop)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

กิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ ในเทศกาล ‘เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วย นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

พิกัด : TCDC ขอนแก่น และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น

7. หนังสั้นในย่านย่อย (Sub-District Shot Film)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้นที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ภายในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่

พิกัด : TCDC ขอนแก่น

8. เล่นแร่ แปรผ้า (House of Fabric-Ation)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

นิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสาน ที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล

พิกัด : สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (สมบัติทัวร์)

9. เยี่ยมยามบ้านหมอลำ (Molam House Hopping)

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

กิจกรรมที่จะพาไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนาน และความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมอลำ ในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดมายาวนาน ณ ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่างๆ

พิกัด : ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ

10.อีสานบ้านเฮา (Isan Our Home (town))

Isan Creative Festival 2022, เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565, อีสาน, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ความคิดสร้างสรรค์, พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, สินทรัพย์ทางภูมิปัญญา, วัฒนธรรม

พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ บ้านเฮาที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรม โดยนำเสนอเรื่องราวของเมืองศักยภาพ อย่าง สกลนคร นครราชสีมา มุกดาหาร และมหาสารคาม ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่ มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

พิกัด : 1502 Creative Sharing Space

มาร่วม Think นอกกรอบ แล้ว Link วิถีของวัฒนธรรมอีสาน ไปสู่ Things ทุกสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์กังสดาล 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 หรือสามารถติดตามความม่วน และข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn