เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

ห้ามพลาด! เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 ยกระดับความคิดสร้างสรรค์!

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ไอคอนสยาม จัดงาน เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 หรือ Bangkok Art Festival (BAF) สำหรับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนไทยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพจากผลิตผลทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้นำมิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเสริมทัพความแข็งแกร่งและยกระดับงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปินและนักออกแบบไทย อาทิ ศิลปินศิลปาธร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืน เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั่วประเทศ ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสร้างสรรค์มีพื้นที่ในการเผยแพร่ จัดแสดง และจำหน่ายผลงานของตนเอง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คนไทยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ และต่อยอดสู่เวทีโลกต่อไปได้

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย (Workshop) (เข้าร่วมฟรี) รับชมการแสดงร่วมสมัยต่างๆ ร้านค้าจำหน่ายสินค้ากว่า 40 แบนดริมอัตลัก 2567 และการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินเครือข่าย ตลอดจนร้านค้าจำหน่ายสินค้ากว่า 40 แบรนด์ในกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market) เช่น

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

แบรนด์ House of Upa-In โดยอาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ บัณฑิตหญิงคนแรกของคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นศิลปินแห่งชาติหญิง สาขาทัศนศิลป์ คนแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยคุณอิศร์ อุปอินทร์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ นำเสื้อผ้าลวดลายผลงานภาพวาดของศิลปินมาจำหน่ายภายในงาน

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

Tanee Siam (ตานีสยาม) กระเป๋าหนังกาบกล้วย แบรนด์ของกอล์ฟธนกร สดใส นักออกแบบจากจังหวัดราชบุรี โดยตั้งใจนำคุณสมบัติของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่าง กล้วยตานีหรือกล้วยที่ได้รับฉายาว่า ‘ราชินีกล้วย’ มาอนุรักษ์และต่อยอดพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ อย่างกระเป๋า หมวกหรือผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยมีคุณภาพทัดเทียมกับหนังในอุตสาหกรรม ซึ่งมีอายุการใช้งานราว 5-10 ปี โดยตานี 1 ต้น ต่อกระเป๋า 1 ใบ คือลวดลายแต่ละใบจะไม่เหมือนกันเลย เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการผลิตถึง 16 ขั้นตอนโดยมีคีย์หลักคือการ “กรีด ตาก รีด ต่อ” ที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัว เพราะแต่ละขั้นตอน ผลิตผ่านสองมือช่างที่นอกจากทักษะฝีมือต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติอยู่ด้วย

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

Yano แบรนด์ของคุณนครินทร์ ยาโน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ผู้นำงานออกแบบ เสื้อผ้าเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน คนว่างงานและผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ภายใน จ.เชียงใหม่และใกล้เคียง โดยดึงเอกลักษณ์ของเครื่องนุ่งห่มแห่งล้านนามาประยุกต์ให้ร่วมสมัย อย่างเตี่ยวสะดอหรือกางเกงขายาวสามส่วนย้อมสีน้ำเงินหรือดำ เสื้อผ้าฝ้ายทอคอกลมผ่าครึ่งอก ผ้าถุง เสื้อคอกลมแขนกระบอกผ่ากลางตลอด ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ ปรับรูปแบบให้ทันตามเทรนด์เสมอ อย่างเสื้อคลุมขนาดใหญ่ (โอเวอร์ไซซ์-Over Size) ที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากสวมใส่ได้โดยไม่จำกัดเพศ (ยูนิเซ็กซ์-Unisex) ยาโนฯ ก็ผลิตโดยเพิ่มสเน่ห์กลิ่นอายอัตลักษณ์ภาคเหนือ

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

Alexgust ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ จำหน่ายผลงานภาพวาดที่มีรูปแบบและสไตล์ของตนเอง โดยเน้นการวาดภาพเหมือน นอกจากนี้ยังมีบูธจำหน่ายสินค้างานศิลปะ งานคราฟท์อีกมากมายให้เลือก

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9, ยกระดับความคิดสร้างสรรค์, Bangkok Art Festival (BAF), ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย, Workshop, ตลาดนัดศิลปะ, Art Market

ไอคอนสยามขอเชิญชมทุกท่านเข้าร่วมงาน เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9  (Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 9) พร้อมอุดหนุนงานฝีมือจากศิลปินไทยได้ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn