ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง

ไม่เหงาแล้ว! ‘การท่องเที่ยว’ ร่วมกับ ‘ไอคอนสยาม’ ร่วมสืบสานประเพณี ‘ลอยกระทง’!!!

'ICONSIAM A Magical Loy Krathong Upon The Chao Phraya River มหัศจรรย์เทศกาลลอยกระทงบนแม่น้ำเจ้าพระยา'

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมด้วย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าไทย สมาคมเรือไทย และสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันทรงคุณค่า “ICONSIAM A Magical Loy Krathong Upon The Chao Phraya River มหัศจรรย์เทศกาล ลอยกระทงบนแม่น้ำเจ้าพระยา” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยงานนี้ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนมาร่วมสักการะสายน้ำแห่งความรุ่งเรือง และสืบสานประเพณีลอยกระทงที่สวยงาม ภายใต้ทัศนียภาพบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แบบ Covid-Free Setting ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมยกระดับความสะอาด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง
กระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้เพื่อร่วมเชิดชู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเผยแพร่ความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาโลก งาน “ICONSIAM A Magical Loy Krathong Upon The Chao Phraya River มหัศจรรย์เทศกาลลอยกระทงบนแม่น้ำเจ้าพระยา” สายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่สวยที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเลือกสรรกระทงใบตอง กระทงกาบกล้วย และกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มาให้ทุกคนได้ร่วมสืบสานประเพณี และดำรงรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนต่อไป

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง
การประดับตกแต่งยี่เป็งในประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้นำเสนอคุณค่าความเป็นไทยผ่านประเพณีลอยกระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์ ได้แก่เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด มาจัดแสดงและตกแต่งพื้นที่ภายในบริเวณงาน ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัส วัฒนธรรมอันงดงามของประเพณีลอยกระทงในแต่ละจังหวัด อาทิ “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่” ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงแบบชาวล้านนา นิยมประดับตกแต่งโคมยี่เป็งรูปแบบต่างๆรวมถึงการลอยโคมในเวลากลางคืน ทำจากกระดาษสีขาวโปร่งแสง ซึ่งมีกุศโลบายของการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รวมถึงความเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ ให้ประสพแต่สิ่งที่ดีงาม สร้างความสามัคคี และที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง
กระทงกาบกล้วย กระทงเอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประดิษฐ์กระทงโคมชัก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของชาวสุโขทัย ที่ใช้ความประณีตและความละเอียดอ่อนในการประดิษฐ์ เพื่อนำมาบูชารอยพระพุทธบาท และทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามความเชื่อในพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตาก โดยการนำเอากะลามะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบหลักของกระทง ภายในมีไส้กระทงเป็นมะพร้าวแห้งชุบน้ำมัน และนำไปลอยในแม่น้ำ เพื่อการสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคา

และประเพณีงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำวัสดุจากท้องถิ่นคือ ต้นกล้วยน้ำว้า ที่ออกเครือติดผลแก่แล้วมาใช้เป็นวัสดุในการทำกระทง นำหยวกกล้วยมาหั่นเป็นท่อนยาว ลอกเป็นกาบ แล้วทำเป็นรอยหยักที่ริมทั้งสองข้างของกาบกล้วย และอาจตกแต่งลวดลายที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่เรียกว่า แทงหยวกและนำธูปจุ่มน้ำมันยางปักไว้กลางกระทงกาบกล้วย ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป งานประเพณีลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นิยมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ตกแต่งด้วยรวงข้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าสำคัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง
เชิญชวนอุดหนุนสินค้าชุมชนในเมืองสุขสยาม

สำหรับเมืองสุขสยาม ชั้น G จัดงาน “วันเพ็ญ เย็นใจ เที่ยวไทย 4 ภาค” ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 17-28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ภายใต้รูปแบบบรรยากาศงานวัด และตลาดน้ำ 4 ภาค อันเป็นวิถีแห่งวัฒนธรรมการค้าการขายแบบไทย เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีการจำลองวิถีชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยการตกแต่งวัสดุธรรมชาติจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยสานทางมะพร้าวเป็นลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น สุขสนุกกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมสาธิตการทำกระทง และรับกระทงทั้งแบบ D.I.Y และแบบสำเร็จรูป เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข

เพลิดเพลินกับการอุดหนุนสินค้าไทย ในตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่นประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว และมีสินค้าไทยย้อนยุค อาหารไทยชุมชนต่างๆ ในรูปแบบตลาดน้ำ 4 ภาค อาทิ แตงโมปลาแห้ง ข้าวห่อใบบัว ขนมปลากริมไข่เต่า และหอยดอง ทอดมัน ห่อหมก น้ำตาลมะพร้าว ส้มโอขาวใหญ่ ซึ่งเป็นของดีขึ้นชื่อจาก จ.สมุทรสงคราม พร้อมเชิญชวนทุกท่านอิ่มอร่อยกับร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา วิวที่ดีที่สุดในไอคอนสยาม และโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ICONSIAM, การท่องเที่ยว, ไอคอนสยาม, ลอยกระทง, ประเพณีไทย, สืบสานประเพณี, ความเป็นไทย, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, อนุรักษ์ประเพณีไทย, แต่งชุดไทย, เทศกาลลอยกระทง

ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย แต่งกายด้วยชุดไทยในเทศกาล ลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม และผู้ร่วมงานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการสัญจรที่ครอบคลุมและเชื่อมต่อทุกเส้นทางการคมนาคมทั้งรถ ราง เรือ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางมาร่วมงานได้อย่างง่ายดาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1338 หรือ www.iconsiam.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn