GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, กัลเดอร์มา, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ

ตบมือรัวๆ! ‘กัลเดอร์มา’ เผยโฉมผู้ได้รับคัดเลือกโครงการ GAIN Thailand Got Trainers

ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลก ที่มุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามในประเทศไทย ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก!

เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ GAIN Thailand Got Trainers หรือ GTGT ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามรุ่นใหม่

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, กัลเดอร์มา, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการครั้งนี้ ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการใช้สารเติมเต็มและสารลดเลือนริ้วรอย อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม GAIN Trainer หรือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของกัลเดอร์มา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาวงการความงามอย่างยั่งยืนและแข็งแรงต่อไป โดยในอนาคตกัลเดอร์มาวางแผนที่จะผลักดันให้ทีม GAIN Trainer ของไทยก้าวสู่การเป็น Speaker ในเวทีระดับโลก

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, กัลเดอร์มา, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์

ทั้งนี้ กัลเดอร์มา ยังได้ให้การสนับสนุนเรื่องการวิจัยทางการแพทย์ โดยจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในการทำวิจัยด้านสารลดเลือนริ้วรอย และด้านผลลัพธ์ทางความงามต่างๆ อีกทั้งยังสามารถยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการรักษาและปรับรูปหน้าของคนไทยไปสู่ระดับโลกด้วย งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา, นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์, พญ. วิไล ธนสารอักษร, พญ. ภาวาส มนัสนยกรณ์, พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, นพ. พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, พญ. รัมภา หลินปิยวรรณ์, นพ. ธงชัย ปัณฑวนันท์, นพ. กัมพล โซ่เจริญธรรม, นพ. ณัฐพล ลาภเจริญกิจ และนพ. วชิระ คุณาธาทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, กัลเดอร์มา, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา

เริ่มจาก ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ GAIN Thailand Got Trainers ว่า รู้สึกภูมิใจมาก เพราะคุณหมอแต่ละท่านมีศักยภาพสามารถเป็น International Speaker ในเวทีนานาชาติ ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการวัดตั้งแต่บุคลิกภาพ การร้อยเรียงเรื่องราว มีลำดับขั้นตอน การเปิดและปิดอย่างเหมาะสม เทคนิคการฉีด การเลือกใช้ชนิดของเข็ม การเลือกใช้ชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคพิเศษของแพทย์แต่ละท่าน

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
นพ.กันต์ สุวรรณรัต

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก (The Winner of GTGT 2021) มี 3 ท่าน เริ่มจาก นพ.กันต์ สุวรรณรัต เผยถึงโครงการนี้ว่า ไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้รับการคัดเลือกอย่างเดียว แต่เป็นแรงกดดันให้พัฒนาตัวเอง เพราะคุณหมอแต่ละท่านต้องใช้เทคนิคอย่างเต็มที่ และลดความผิดพลาดให้มากที่สุด จึงเห็นได้ชัดเจนว่าคณะกรรมการทุกท่านมีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิมากๆ ทำให้ตัวเองต้องฝึกฝนอย่างหนัก เพราะหากผิดพลาด คณะกรรมการทุกท่านก็จะรู้เลยว่าเรากำลังทำผิดพลาดอยู่ ดังนั้นจึงต้องดูเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดที่แม่นยำ ซึ่งหมอทางด้านความงามจะหยุดพัฒนาความรู้ของตัวเองไม่ได้เลย

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช

อีกหนึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช เผยว่า รู้สึกดีใจ ทุกคนที่เข้ารอบมาทั้งหมด 6 ท่านนี้ก็คือเก่งหมด ส่วนตัวคือเตรียมตัวมาให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าคนอื่นเตรียมตัวมาอย่างไรบ้าง ความท้าทายของรอบตัดสิน ต้องทำหัตถการให้ผู้รับบริการ พร้อมทั้งอธิบาย และบรรยายเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ไปด้วย ภายใต้เวลาที่จำกัด ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างอัตโนมัติ จึงต้องฝึกฝนกับผู้ที่มารับบริการของเราเป็นประจำ เพื่อการพัฒนาของตัวเราเองอีกด้วย

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ
พญ.วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ

ปิดท้ายด้วย พญ.วัชลาวลี วุฒิเจริญกิจ เผยว่า การได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ มีประโยชน์มากในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ต้องการเพิ่มพูนในส่วนของความรู้และความสามารถ เป็นการจัดการคัดเลือกที่ทำให้ได้นำเอาความสามารถออกมาโชว์ให้คนอื่นได้เห็น และตอนนี้เมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็น The Winner ของ GAIN Thailand Got Trainers แล้ว จะนำเอาศักยภาพตรงนี้ออกมาเพื่อสอนเพื่อนอาชีพแพทย์ด้วยกัน และช่วยกันพัฒนามาตรฐานของคลินิกเสริมความงามให้สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไป

GTGT, GAIN Thailand Got Trainers, นวัตกรรมความงาม, วงการความงาม, สารเติมเต็ม, สารลดเลือนริ้วรอย, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, การพัฒนาศักยภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ GAIN Thailand Got Trainers หรือ GTGT ได้ที่ https://www.galdermaaestheticsthailand.com/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn