งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เริ่มแล้ว! ‘งานเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน’ ณ ดิ เอ็มควอเทียร์

ขอเชิญประชาชนร่วมกราบสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ขนาดเท่าองค์จริง ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และรับชมการแสดงดนตรีคีตราชัน ๒ – ๕ ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

งานเทิดไท้องค์ราชัน จัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ” วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยโครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

งาน เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชันเป็นงานแสดงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙ ขนาดสูง ๑๙๐ ซม. รวมฐาน พระบรมรูปในหลวงรัชการที่ ๙ ขนาดสูง ๗๐ ซม. และ ๘๐ ซม. และพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงบัลลังก์ ขนาด ๘๐ ซม. และทรงผนวชขนาด ๓๕.๕ ซม. เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในลำดับต่อไป

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการจัด ‘งานเทิดไท้องค์ราชัน’ ครั้งนี้ พระบรมรูปได้จัดสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาจัดแสดงในงานร่วมกับนิทรรศการให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกราบสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมกันนั้นในงานยังมีนิทรรศการจัดแสดง พระรูปปั้นและ พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระปรมาภิไธยกำกับที่หาชมได้ยากยิ่ง

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ ก็พบกับการแสดงดนตรีคีตราชัน บรรเลงเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย วงเฉลิมราชย์ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินรับเชิญกว่า ๖๐ ชีวิตที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน อาทิ ม..ขวัญทิพย์ เทวกุล, รัดเกล้า อามระดิษ, นนทิยา จิวบางป่า, รวิวรรณ จินดา, เมทนี บุรณศิริ, กิตตินันท์ ชินสำราญ, อาร์ม กรกันต์, วิภู กำเนิดดี, ศรัณย์ คุ้งบรรพต ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

งานเทิดไท้องค์ราชัน, ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์, วันพ่อแห่งชาติ, พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙, รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน มีวัตถุประสงค์ในการทำความดี ยึดมั่น และเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn