ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด

พลิกโฉม! หมอฟันยุคดิจิทัล โดยก้าวสู่โลกยุคใหม่กับ ‘ทันตแพทย์นวัตกร’

เปิดบ้านน้องใหม่จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ คณะน้องใหม่ล่าสุดจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดบ้านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรก! ในงาน VIRTUAL OPEN HOUSE SCHOOL OF DENTISTRY, KMITL โดยมีเหล่าคณาจารย์ที่พามาทำความรู้จัก ทันตแพทย์นวัตกรการพลิกโฉมหมอฟันยุคดิจิทัล พร้อมยกระดับวงการทันตแพทย์ สู่โลกแห่งนวัตกรรม ที่สามารถสร้างนวัตกรให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด

รวมทั้งมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก นิล โลหิตแร็ปเปอร์วาทะแสบตัวแทนคนรุ่นใหม่ และ โบว์กัญญารัตน์ ปิยะนันทสมดี Youtuber คนดัง รุ่นพี่ต่างคณะที่มาเล่าประสบการณ์การเรียนที่ สจล. สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/DentistryKMITL/videos/177041421308809/

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด
อาจารย์ ทพ. ธราธิป กุลโชติรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงเหตุผลที่มุ่งมั่นในการสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตทันตแพทย์นวัตกรว่า อาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง และหมอฟันในวันนี้จะไม่เหมือนในอดีตแล้ว เพราะเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง และเครื่องมือแพทย์ที่มีการพัฒนาไปไกลมาก

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด
(จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กุศล ตันติวงส์, รองศาตราจารย์ ดร. ทพญ อารยา พงษ์หาญยุทธ, ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, อาจารย์ ทพญ. ศิริรัตน์ ชั้นศิริ และ อาจารย์ ดร. ธนพล ลิ้มบุญเรือง

แนวคิด ทันตแพทย์นวัตกรจึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ สจล. ที่มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแนวคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอดเนื่องจากหมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุผลที่ให้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นมา โดยมีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ ประการแรกคือมีความเป็นสากล เพราะความรู้ทางด้านการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มาในรูปของภาษาต่างประเทศ หรือกระทั่งหากเราต้องการเผยแพร่ศักยภาพก็ต้องสื่อสารในภาษาต่างประเทศ

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กุศล ตันติวงส์

ประการที่สองคือ หมอฟันเป็นวิชาชีพขั้นสูงที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากเป็นหมอที่ต้องเข้าใจเรื่องสรีรศาสตร์แล้ว ยังต้องเป็นวิศวะที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วย สุดท้ายต้องมีความเป็นศิลปิน ที่ต้องใช้มือในการปั้น ขัดเกลา เพื่อให้ฟันทั้งสวยและพอดี ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของ สจล. ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะทันตะฯ ของเรามีความเข้มแข็งแบบก้าวกระโดด

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด
อาจารย์ ทพญ. ศิริรัตน์ ชั้นศิริ

ประการที่สุดท้ายคือ ยุคนี้เป็นโลกของการพยากรณ์ ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องฟันมักแก้ไขที่ปลายเหตุ แต่ถ้าเรารู้ว่าโครงหน้าแบบนี้ มีฟันขึ้นลักษณะนี้ในอนาคต หรือจะมีปัญหาสุขภาพฟันในลักษณะใด ซึ่งจะได้แก้ไขได้ทันที ซึ่ง สจล.ได้ร่วมมือกับคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน AI และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประเมินสถานการณ์ในรูปแบบนี้ได้ และเรายังมีศูนย์ AR/VR ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถมำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนสอน อย่างที่เรียกว่าโลกเสมือน เพื่อให้เป็นฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยถึงจุดเด่นของคณะฯ ที่มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่เป็นนวัตกร (ทันตแพทย์นวัตกร) ซึ่งทำให้มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ นักศึกษาของเราจะไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้จบออกไปเป็นทันตแพทย์เท่านั้น แต่เรายังเน้นการเรียนการสอนที่สอนทักษะสำคัญต่างๆ ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการคิดต่างๆ

ที่สำคัญด้วยความร่วมมือของ สจล. กับอิออน เรียลลิตี้ (EON Reality) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ทำให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สจล. นำเทคโนโลยี VR เต็มรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นแห่งแรก ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนชั้นปี 1 ไปจนถึงชั้นพรีคลินิกต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และชำนาญ ก่อนที่จะทำการลงมือรักษาคนไข้จริงต่อไป

ทันตแพทย์นวัตกร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, หมอฟัน, เทคโนโลยีขั้นสูง, ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่แล้ววันนี้ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 9 มกราคม 2565 ผ่าน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.facebook.com/DentistryKMITL หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 329 8000 ต่อ 2189 และ 095 072 8540 หรือ Email:dent@kmitl.ac.th

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn