คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง ‘คาร์โนซีน’

สารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง ซึ่งเป็นไดเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนสองชนิดมารวมกัน มีส่วนช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่

เพราะโภชนาการที่ดีนำมาซึ่งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อันเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์ในการต่อยอด และพัฒนาด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นแบรนด์ซุปไก่สกัด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีมานานกว่า 180 ปี ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายของบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทั้งการร่วมสนับสนุนงานประชุมเชิงวิชาการที่มุ่งมอบองค์ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่อง คาร์โนซีน

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,
ดร.ฮิโรชิ วาตานาเบ

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและจัดตั้งบูธเพื่อให้ความรู้และแนะนำสินค้าภายใต้งานวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “โภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบองค์ความรู้ด้านโภชนาการใหม่ๆ นำเสนองานวิจัยด้านโภชนาการ และยกระดับการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้แก่นักวิชาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพในประเทศไทย

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

โดยภายในงาน ดร.ฮิโรชิ วาตานาเบ (Mr. Hiroshi Watanabe, Ph.D.) Senior Research Director Suntory Beverage & Food Asia Pacific ได้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “คาร์โนซีน กับการเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง” พร้อมจัดตั้งบูธของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เรื่องคาร์โนซีน และสมุนไพรอื่นๆ ที่มีส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แบรนด์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

ดร.ฮิโรชิ วาตานาเบ Senior Research Director Suntory Beverage & Food Asia Pacific กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมการปกครอง ในเดือนกันยายน ปี 2566 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวน 13,043,793 คน หรือคิดเป็น 19.74% ของประชากรทั้งประเทศ 66,061,517 คน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และภาวะทุพพลภาพต่างๆ

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

ปัญหาหนึ่งของสังคมสูงวัย คือการลดลงของสัดส่วนจำนวนประชากรวัยทำงานที่รองรับผู้สูงอายุหนึ่งคน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ประชากรวัยทำงานต้องแบกรับนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการยืดอายุขัยของประชากรพร้อมสุขภาพที่ดี จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมในอนาคต บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

จึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้แข็งแรง ส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการที่ดี ปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องการบริโภคที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน

ผลการวิจัยจำนวนมากระบุว่า “คาร์โนซีน” ซึ่งเป็นไดเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนสองชนิดมารวมกัน มีส่วนช่วยให้สมองทำงานได้อย่างเต็มที่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสมองส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผล การตัดสินใจ ความคิด กระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาท เพิ่มสมาธิและการจดจ่อ รวมถึงชะลอความเหนื่อยล้าของสมองและช่วยลดความกังวล แม้ร่างกายจะสามารถสร้างคาร์โนซีนได้เอง แต่เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการสร้างคาร์โนซีนอาจลดน้อยลง นอกจากนี้ ร่างกายสามารถรับคาร์โนซีนจากการบริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อปลา ไข่ เท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถพบคาร์โนซีนในพืช

คาร์โนซีน, แบรนด์ซุปไก่ ร่วมประชุมวิชาการฯ, ส่งมอบองค์ความรู้เรื่อง, แบรนด์ซุปไก่สกัด, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ,

นอกจากการรับประทานอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพของสมองแล้ว เรายังควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารในกลุ่มโภชนาการหลักให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใส เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดโอกาสของความเจ็บป่วยและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อย่างยืนยาว

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn