พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า

พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ว! ‘พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน’ รีโอเพนนิ่ง 16 ก.ค.นี้!!

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ชื่นชมผลงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญ ฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิดแล้ว สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของสถาบันสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จะเปิดให้เข้าชมในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
บุษบกมาลา
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
ฉากปักไหมน้อย เรื่องอิเหนา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด๑๙ แก่ผู้มาเยือนทุกท่าน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินได้วางมาตรการตามแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทุกท่านปฏิบัติตาม ดังนี้

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
มาตรการตามแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • เว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑๒ เมตร
  • อนุญาตให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกาย
  • ลงทะเบียนเข้าออก ด้วยการสแกน ไทยชนะ
  • ใช้เจลแอลกอฮอล์ และล้างมือบ่อยๆ
  • ชำระเงินผ่านทางคิวอาร์โค้ด หรือพร้อมเพย์
  • ฝากสัมภาระในล็อกเกอร์ และเก็บกุญแจไว้กับตัวเอง
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่สัมผัสกระจกหรือชิ้นงาน
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
สัปคับถมทอง
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
สีวิกากาญจน์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงผลงานศิลป์ชั้นสูง ผลงานระดับ ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์ ที่ล้วนสวยงามหาชมยาก เปิดทำการในวันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เปิดจำหน่ายบัตร ๙.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.) หยุดทุกวันจันทร์อังคาร เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน, ผลงานศิลปะชิ้นเอก, ศิลปหัตถกรรม, สถาบันสิริกิติ์, ผลงานประณีตศิลป์, ศิลป์แผ่นดิน, ความงดงามทรงคุณค่า
ห้องปีกแมลงทับ

ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ท่านละ ๑๕๐ บาท นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปท่านละ ๗๕ บาท ชาวต่างชาติใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๓๕ ๓๕๒ ๙๙๕ หรือ ๐๒ ๒๘๓ ๙๕๕๗

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn