เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, ศิลปาชีพรวมไทย, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน “สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ณ ไอคอนสยาม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, ศิลปาชีพรวมไทย, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย งานหัตถกรรมไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และส่งเสริมให้คนไทยหันมานิยมใช้สินค้าไทยในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ โดยสถาบันสิริกิติ์ ที่ถ่ายทอดความเป็นมาของสถาบันสิริกิติ์, พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ที่แสดงถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เป็นต้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, ศิลปาชีพรวมไทย, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระดำริในการทรงสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ผ้าไทย และงานด้านศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้งานหัตถศิลป์ไทยได้เป็นที่รู้จักสู่สากล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการศิลปาชีพฯ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภูมิปัญญา อาชีพ ให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, ศิลปาชีพรวมไทย, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอเชิญประชาชนร่วมงาน “สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมคุณภาพดีในราคาพิเศษ อาทิ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าชาวเขา, ผ้าปัก, จักสานไม้ไผ่, จักสานย่านลิเภา, กระจูด, ไม้แกะสลัก, เรือกอและ, เซรามิก, ดอกไม้ประดิษฐ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด รวมถึงสินค้าพิเศษเฉพาะไอคอนสยาม อาทิ เรือกอและสีพาสเทล, เซรามิกรูปทรงใหม่พิเศษ และกระบุงผ้าชาวเขา เป็นต้น

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, สืบสานรักษา, มรดกภูมิปัญญา, ทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, วันแม่แห่งชาติ, โครงการศิลปาชีพฯ, อนุรักษ์ผ้าไทย, สินค้าหัตถกรรม

นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้แก่ การร้อยพวงมาลัยมะลิ ประดิษฐ์ จำนวน 100 ต่อวัน วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ศิลปะการ ถักผูกมัด หรือ เมคราเม่ (MACRAME NATURAL) จำนวน 50 คนต่อวัน และวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ศิลปะงานปักไหมพรม หรือ Punch Needle Embroidery จำนวน 50 คนต่อวัน เพียงนำใบเสร็จที่ใช้จ่ายภายในไอคอนสยาม 1,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปได้ตามวันที่กำหนด (1 ใบ / สิทธิ์) โดยงานจะจัดถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338, Facebook : ICONSIAM และ www.iconsiam.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn