กรดเอเอชเอ, กรดบีเอชเอ, กรดอัลฟ่า-ไฮดร็อกซี่, กรดเบต้า-ไฮดร็อกซี่, สารขัดลอกผิว, การขัดลอกผิว, AHAs, Alpha Hydroxy Acids, BHAs, Beta Hydroxy Acids, skincare, beauty ingredients

‘กรดเอเอชเอ’ กับ ‘กรดบีเอชเอ’ ต่างกันอย่างไร? แล้วกรดชนิดไหนเหมาะกับใคร?!!!

การใช้ ‘กรด’ ต่างๆ ในการขัดลอกผิวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่! แต่อาจสร้างความสับสนได้ ถ้าไม่ได้ศึกษาให้ดีซะก่อน…