t1

‘วันพ่อแห่งชาติ’ ๒ – ๕ ธันวาคมนี้ พบศิลปินชั้นนำ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

'เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน' ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์

เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติโครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทในเครือฯ ขอเชิญประชาชนร่วมรับชมและรับฟังการแสดงดนตรี “คีตราชัน” อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักความหมายกินใจอีกมากมาย โดย “วงเฉลิมราชย์” ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของไทยที่จะสลับหมุนเวียนกันในแต่ละวัน ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

ภายในวันเปิดงาน “เทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ พบกับการถ่ายทอดบทเพลง “แผ่นดินของเรา” บรรเลงโดยวงเฉลิมราชย์ ขับร้องโดย ๑๐ ศิลปิน ได้แก่ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, รัดเกล้า อามระดิษ, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, วิภู กำเหนิดดี, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล, กฤตฤทธิ์ บุตรพรม, สาธิดา พรหมพิริยะ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โชคชัย หมู่มาก และบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกมากมายจากนักร้องรับเชิญหลายสิบชีวิตจากหลากหลายวงการ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้าไม่มีวันลืมเลือน

วันพ่อแห่งชาติ, เทิดไท้องค์ราชัน, ธสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, วันพ่อแห่งชาติ, ดิเอ็มควอเทียร์, ศิลปินชั้นนำ, ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงดนตรี “คีตราชัน”
เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า

นายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการฝ่ายประสานงาน โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า กล่าวถึงโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน มีวัตถุประสงค์ ในการทำความดี ยึดมั่น และเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทย

โครงการเทิดไท้ องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรหลักในการจัดทําโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า คีตราชัน เพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๖๔ มาด้วยกัน งานดังกล่าวประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมจากทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ และ เดอะ มอลล์ ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ ” นายประดิษฐ์ กล่าว

วันพ่อแห่งชาติ, เทิดไท้องค์ราชัน, ธสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, วันพ่อแห่งชาติ, ดิเอ็มควอเทียร์, ศิลปินชั้นนำ, ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงดนตรี “คีตราชัน”
นนทิยา จิวบางป่า

การแสดงในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๙ บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีเฉลิมราชย์” ซึ่งเป็นวงดนตรีภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วงเฉลิมราชย์เปิดการแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ครบ ๕๐ ปี และเปิดวงดนตรีจัดการแสดงปฐมฤกษ์ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ อันตรงกับวันครองราชย์สมบัติครบรอบ ๕๐ ปีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เป็นผู้ควบคุมวง

วันพ่อแห่งชาติ, เทิดไท้องค์ราชัน, ธสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, วันพ่อแห่งชาติ, ดิเอ็มควอเทียร์, ศิลปินชั้นนำ, ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงดนตรี “คีตราชัน”
กิตตินันท์ ชินสำราญ

นักร้องรับเชิญ

นอกจากนี้ ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ระหว่างวันที่ ๓๕ ธันวาคม ยังจัดให้มีการแสดงถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเพลงรักความหมายดี ณ ศูนย์การค้าเดอะ มอลล์ อีก ๔ สาขา ได้แก่ เดอะ มอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน และ เดอะ มอลล์ บางแค ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ ๑๗.๐๐ น. พบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักโดยนักร้องรับเชิญมากกว่า ๗๐ ท่าน ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ), ชรัส เฟื่องอารมณ์, สุเมธ องอาจ, วสุ แสงสิงแก้ว, พิจิกา จิตตะปุตตะ, สุชาติ ชวางกูร, ผุสชา โทณะวนิก, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ระวิวรรณ จินดา, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ธรรพณธร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา, นนทิยา จิวบางป่า, นรีกระจ่าง คันธมาศ, ปกรณ์ ลัม, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ศรุต วิจิตรานนท์ และอีกมากมาย

วันพ่อแห่งชาติ, เทิดไท้องค์ราชัน, ธสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า, คีตราชัน, วันพ่อแห่งชาติ, ดิเอ็มควอเทียร์, ศิลปินชั้นนำ, ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงดนตรี “คีตราชัน”
เมทนี บุรณศิริ

บทเพลงพระราชนิพนธ์

ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น อาทิตย์อับแสง, แสงเทียน, สายฝน, ใกล้รุ่ง, ลมหนาว, ยามเย็น, ไร้เดือน, ภิรมย์รัก, ดวงใจกับความรัก, ยิ้มสู้, When (ไกลกังวล), ในดวงใจนิรันดร์, แก้วตาขวัญใจ, Love at Sundown, Still on Mine My, H.M.Blue, Oh Fashioned Melody (เตือนใจ), ชะตาชีวิต, เทวาพาคู่ฝัน, แผ่นดินของเรา, ความฝันอันสูงสุด, คำหวาน เป็นต้น บรรเลงเพลงโดย “วงดนตรีต้นเสียง” ที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรี โปรดิวเซอร์ และ Music Director ชั้นนําของประเทศไทย เคยมีผลงานเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ให้นักร้องชั้นนํา เช่น เศรษฐา ศิระฉายา และวง The Impossible, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, ชรินทร์ นันทนาคร ละครเพลง ในสวนฝันเทิดพระเกียรติทั้ง 2 ภาค, คอนเสิร์ตรวมดาวและ 18 กะรัต, Soul After Six, สุชาติ ชวางกูร, ติ๊ก ชีโร่ เป็นต้น นักดนตรีวงต้นเสียง ประกอบด้วยนักดนตรีหลัก เช่น ปทัย วิจิตรเวชการ Piano Keyboard และ Music Director, วิโรจน์ สถาปนวัฒน์ Bass, ธีรพงศ์ สวาสดิ์วงศ์ Guitar, ณัฐวุฒิ พันธุ์สายเชื้อ กลอง และ นิรัติ บุญญเศวต Saxophone

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn