I AM SPECIAL, ครูชลิต, โรงเรียนสอนศิลปะ, Chalit Art Project and Gallery, อาจารย์ชลิต นาคพะวัน, เด็กพิเศษออทิสติก, ศิลปะบำบัด, ร้านอาหารแซคโซโฟน, ห้องเรียนศิลปะแห่งความสุข

‘ครูชลิต’ โชว์ผลงานอันน่าทึ่งของลูกศิษย์ในคอนเซ็ปต์ ‘I AM SPECIAL’

เพื่อส่งเสริมให้ 7 ลูกศิษย์เด็กพิเศษออทิสติก จากห้องเรียนแห่งความสุขบ้านครูชลิต ได้มีเวทีแสดงออก พร้อมต่อยอดสู่ศิลปินในอนาคต!

‘ครูชลิต’ โชว์ผลงานอันน่าทึ่งของลูกศิษย์ในคอนเซ็ปต์ ‘I AM SPECIAL’ Read More »