ONYX Hospitality Group ประกาศความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนครั้งสำคัญ!

ผ่านการร่วมมือระยะยาวกับ UNESCO เพื่อร่วมส่งเสริมความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และตั้งเป้าสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

ONYX Hospitality Group ประกาศความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนครั้งสำคัญ! Read More »