ห้องอาหารจีน Loong Foong, ห้องอาหารจีน หล่งฟ่ง, โรงแรม Swiss Hotel Bangkok, บุฟเฟต์อาหารจีน, บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน 888++, บุฟเฟ่ต์มื้อเย็น 1,499++, รวบรวมเมนูเด็ดๆ

เริ่มแล้ว!!! บุฟเฟ่ต์อาหารจีนแบบจัดเต็มของ ห้องอาหารจีน ‘Loong Foong’

ห้องอาหารจีน ‘หล่งฟ่ง’ ของโรงแรม Swiss Hotel Bangkok บนถนนรัชดา นำเสนอการเดินทางผ่านศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ด้วยบุฟเฟต์อาหารจีนสุดอลังการ์!

เริ่มแล้ว!!! บุฟเฟ่ต์อาหารจีนแบบจัดเต็มของ ห้องอาหารจีน ‘Loong Foong’ Read More »