Vertier X 137 Pillars Suites Bangkok, ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนผ่านงานดีไซน์, วรวุฒิ จันทวี, คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี, นิดา วงศ์พันเลิศ, Asteriod, 137 พิลลาร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

Vertier X 137 Pillars Suites Bangkok ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนผ่านงานดีไซน์!

เจาะดีไซน์งานออกแบบกับสองผู้ผลักดันความสำเร็จ งานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์และสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ ของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ

Vertier X 137 Pillars Suites Bangkok ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนผ่านงานดีไซน์! Read More »