My Grand Seiko My Pride, The First Grand Seiko 1960, แบรนด์นาฬิกาลักชัวรี, grand seiko thailand, Karen Hill Tribes Trust, เรือนเวลารุ่นไอคอนิกของแบรนด์, สะท้อนความภาคภูมิใจ

Grand Seiko ชวนท่องโลกแห่งการเวลา ในนิทรรศการ My Grand Seiko My Pride

ชมนาฬิกา ‘The First Grand Seiko 1960’ ส่งตรงจากมิวเซียม ประเทศญี่ปุ่น

Grand Seiko ชวนท่องโลกแห่งการเวลา ในนิทรรศการ My Grand Seiko My Pride Read More »