โรงแรมดับเบิ้ลยู, ยืนหยัดในจุดยืน, กิจกรรมตลอดทั้งเดือน, ความหลากหลายทางเพศ, ความเสมอภาค, การมีส่วนร่วม, สิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+, เทศกาลไพรด์, Pride Month, เกาะสมุย

โรงแรมดับเบิ้ลยู ตอกย้ำ ‘ยืนหยัดในจุดยืน’ ด้วยกิจกรรมตลอดทั้งเดือน!

จง ‘ยืนหยัดในจุดยืน’ และร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศกับโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ และเกาะสมุย ในเดือนมิถุนายนนี้

โรงแรมดับเบิ้ลยู ตอกย้ำ ‘ยืนหยัดในจุดยืน’ ด้วยกิจกรรมตลอดทั้งเดือน! Read More »