Sakurai Hajime, ซากุไร ฮาจิเมะ, The Decorum Bangkok, ชั้น 2 เกษรวิลเลจ, Dressgenic!, านแสดงนิทรรศการเดี่ยว, Pop Culture, นักวาดภาพประกอบ, นักออกแบบกราฟิก

ห้ามพลาด! นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ‘Sakurai Hajime’

เจ้าของลายเส้นร่วมสมัยแบบยุคศตวรรษที่ 20 จากเมืองโอซาก้า ชมฟรี! ณ The Decorum Bangkok @ ชั้น 2 เกษรวิลเลจ ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2566

ห้ามพลาด! นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ ‘Sakurai Hajime’ Read More »