‘วันพ่อแห่งชาติ’ ๒ – ๕ ธันวาคมนี้ พบศิลปินชั้นนำ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

‘เทิดไท้องค์ราชัน ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า คีตราชัน’ ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์

‘วันพ่อแห่งชาติ’ ๒ – ๕ ธันวาคมนี้ พบศิลปินชั้นนำ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ Read More »