ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ, ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ผู้สัญจรทางเรือ, วัดอรุณราชวราราม, สถาปัตยกรรมล้ำค่าของไทย, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม, ศาสนสถาน, เพื่อเป็นสาธารณกุศล

ส่งมอบแล้ว! ‘ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ’ โดย ‘ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์’

โดยเล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้สัญจรทางเรือ ที่มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราม

ส่งมอบแล้ว! ‘ท่าเทียบเรือวัดอรุณฯ’ โดย ‘ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์’ Read More »