FPM MILANO, แบรนด์กระเป๋าเดินทาง, แบรนด์ดังจากอิตาลี, Pop-Up Store, เซ็นทรัลเอ็มบาสซี, กระเป๋าเดินทางลักซ์ชัวรี, ลักซ์ชัวรี ทราเวล ไอเทม, Leica Boutique, สัญชาติอิตาลี

เข้าไทยแล้ว! FPM MILANO แบรนด์กระเป๋าเดินทางแบรนด์ดังจากอิตาลี!

เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิด Pop-Up Store เซ็นทรัลเอ็มบาสซี มัลติแบรนด์บูติครวมลักซ์ชัวรี ทราเวล ไอเทม ถูกใจนักเดินทาง!