โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2, ไอคอนสยาม, เปลี่ยนขยะเป็นความสุข, มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน, เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล, การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี, ทิ้งขยะให้ถูกที่

ไอคอนสยาม เดินหน้า ‘โครงการขยะเติมสุขปีที่ 2’ เปลี่ยนขยะเป็นความสุข!

ผนึกกำลังโรงเรียน โรงพยาบาล ร่วมบริจาคขยะพร้อมคัดแยก จำหน่าย นำเงินมอบมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน นำเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล ฝึกฝนเรียนรู้การจัดการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี