James Nachtwey: Memori, นิทรรศการ, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย, มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก! นิทรรศการ James Nachtwey: Memori

ว่ากันว่าภาพถ่ายของเจมส์สามารถเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ได้ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแห่งสันติภาพให้มวลมนุษยชาติ