Tory Burch Fall/Winter 2023, เสื้อผ้า, กระเป๋า, และเครื่องประดับ, อัตลักษณ์ของแบรนด์, ทอรี่ เบิร์ช, มุมมองของความงาม, และความเป็นผู้หญิง, การปรับแต่งและบิดรูปทรง

Tory Burch Fall/Winter 2023 ความมั่นใจที่มาจากความรักและการเป็นตัวเอง!

ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเป็นตัวตนผ่านการแต่งกาย ดังนั้น เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับทุกชิ้น ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสาน เลเยอร์ และแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน