Salil Journey Riverside, ลอยกระทง, เรื่องเล่าจากพระจันทร์, ประสบการณ์สุดประทับใจ, ริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ย่านชุมชนเจริญกรุง, มินิคอนเสิร์ต, ราคาพิเศษ

ลอยกระทงที่ Salil Journey Riverside พร้อมชม ‘เรื่องเล่าจากพระจันทร์’

สถานที่สุดประทับใจริมแม่น้ำ เปี่ยมไปด้วยความเย้ายวนชวนฝัน และกลิ่นอายของมนต์เสน่ห์ หมุดหมายแห่งใหม่ของนักท่องโลก ที่แสวงหาประสบการณ์สุดประทับใจ!

ลอยกระทงที่ Salil Journey Riverside พร้อมชม ‘เรื่องเล่าจากพระจันทร์’ Read More »