Grand Opening, D7 คอมบูชะ, ดีเซเว่น, กาแฟพร้อมดื่ม, มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, พรีเซ็นเตอร์, ตัวแทนคนรุ่นใหม่, ใส่ใจสุขภาพ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ‘D7 คอมบูชะ’ เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ‘มาย–อาโป’

เพื่อเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ พร้อมเปิดตัวโฆษณาตัวใหม่ครั้งแรก ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์