Rivers of Life, ฉลองครบรอบ 190ปี, ความสัมพันธ์ทางการทูต, สถานทูตสหรัฐฯ, มชนเชียงของ จ.เชียงราย, เรื่องราวแห่งสายน้ำของสองประเทศ, แม่โขง-มิสซิสซิปปี

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดประสบการณ์ศิลปะ ‘Rivers of Life’ ณ ไอคอนสยาม

สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จับมือ ‘ไอคอนสยาม’ และชุมชนเชียงของ จ.เชียงราย ฉลองครบรอบ 190ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และความร่วมมือสองประเทศในการปกป้องสายน้ำ!

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดประสบการณ์ศิลปะ ‘Rivers of Life’ ณ ไอคอนสยาม Read More »