DKSH, demonstration lab, calibration center, ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ศูนย์สอบเทียบ, ภูมิภาคเอเชีย, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

เปิดแล้ว! DKSH เปิดตัว ‘ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์’ และ ‘ศูนย์สอบเทียบ’

โดยมุ่งผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง ด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย!!!

เปิดแล้ว! DKSH เปิดตัว ‘ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์’ และ ‘ศูนย์สอบเทียบ’ Read More »