Onitsuka Tiger, URUSEIYATSUR, โอนิซึกะ ไทเกอร์, ลามู สาวน้อยจากต่างดาว, การคอลลาบอเรชั่น, ภาพยนตร์ตอนพิเศษ, อาตารุ โมโรโบชิ, รองเท้ารุ่นไอคอนิค, ประเทศญี่ปุ่น

Onitsuka Tiger เปิดตัวผลงานคอลลาบอเรชั่นกับ ‘ลามู สาวน้อยจากต่างดาว’

นอกเหนือจากการคอลลาบอเรชั่นในเรื่องของเครื่องแต่งกายในอนิเมะแล้ว ยังมีภาพยนตร์ตอนพิเศษที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่อีกด้วย!