พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เผยเรื่องน่ารู้, นิทรรศการ, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, คุณวิทวัส เกตุใหม่, ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์, ๕ ความลับเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้า, การจัดแสดงฉลองพระองค์

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เผยเรื่องน่ารู้ ก่อนชมนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’

๕ ความลับเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้า จากปากคำของคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เผยเรื่องน่ารู้ ก่อนชมนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ Read More »