เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ, Nestle Pure Life, Net Water Positive, สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำ, น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์, เรียนรู้, ปกป้อง, ฟื้นฟู, การชดเชยน้ำ, การอนุรักษ์สายน้ำ

Nestle Pure Life สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำด้วย ‘เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ’

ขับเคลื่อนความยั่งยืนครบ 3 ด้าน ‘เรียนรู้-ปกป้อง-ฟื้นฟู’ เพื่อส่งต่อแหล่งน้ำให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต ด้วยเป้าหมาย ‘Net Water Positive’