พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

มูลนิธิรามาธิบดีฯ, พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด, หลวงพ่อทองคำ, Golden Buddha, โรงพยาบาลรามาธิบดี, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเช่าบูชา ‘พระพุทธรูปทองคำ’ เพื่อระดมทุนสร้างอาคารฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนคนไทยสายมู มูได้บุญรับปีใหม่ไทย กับหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเช่าบูชา ‘พระพุทธรูปทองคำ’ เพื่อระดมทุนสร้างอาคารฯ Read More »

พระพุทธรูปทองคำ, วัดไตรมิตรฯมูลนิธิรามาธิบดีฯ, เชิญเช่าบูชา, พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร, รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ย่านนวัตกรรมโยธี

มหากุศล! มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญเช่าบูชา ‘พระพุทธรูปทองคำ’ วัดไตรมิตรฯ

รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี อาคารแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมเนื่องจากให้บริการมามากกว่า 50 ปี

มหากุศล! มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญเช่าบูชา ‘พระพุทธรูปทองคำ’ วัดไตรมิตรฯ Read More »