สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, นิทรรศการ, สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ฉลองพระองค์, พระมาลา, พระพัชนี, พระกลด, ฉลองพระบาท

งดงามมาก! พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’

เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดให้เข้าชม ๒๓ พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

งดงามมาก! พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ Read More »