ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, หอรัษฎากรพิพัฒน์, ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, Thai Textiles Trend Book, ดอนกอยโมเดล, สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

โฉมใหม่! ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีหนังสือน่าอ่าน 5 เล่มมาแนะนำ!

นอกจากนี้ยังรวบรวมหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับผ้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ การออกแบบ เครื่องแต่งกายแต่ละยุคสมัย หรือเครื่องประดับต่างๆ ไว้มากมาย!

โฉมใหม่! ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีหนังสือน่าอ่าน 5 เล่มมาแนะนำ! Read More »