พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม, เรียนรู้ประวัติศาสตร์, ผ่านการบรรยายพิเศษ, เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย, ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ!

‘เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์’

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ! Read More »