Senada* เปิดตัว Tailorman, ซีนาด้า, ความเป็นผู้หญิงในมุมใหม่, ชนิตา ปรีชาวิทยากุล, Autumn/Winter 2023, โครงเสื้อแบบอิตาเลียนคัท, ผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่น

Senada* เปิดตัว ‘Tailorman’ นิยามความเป็นผู้หญิงในมุมใหม่!

สะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ในการลดทอนรายละเอียดซับซ้อนบางส่วนลง สู่ความพอเหมาะพอดีที่ลงตัว กับซิลูเอตแบบอิตาเลียนคัทที่สื่อถึงฝีมือเหนือระดับ

Senada* เปิดตัว ‘Tailorman’ นิยามความเป็นผู้หญิงในมุมใหม่! Read More »