Watches and Wonders 2023, PIAGET EXTRALEGANZA, นาฬิกาและจิวเวลรี่, ศาสตร์ด้านการทำทอง, ดีไซน์แบบบิดเกลียว, ผลงานทางศิลปะอันล้ำค่า,ก้าวผ่านขีดจำกัด

PIAGET EXTRALEGANZA ‘Watches and Wonders 2023’

PIAGET หยิบเอาความขบถที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการนาฬิกาและจิวเวลรี่ช่วงยุค 1960s และ 1980s มาผสานลงบนแก่นกลางของการรังสรรค์เรือนเวลาชิ้นใหม่!

PIAGET EXTRALEGANZA ‘Watches and Wonders 2023’ Read More »