Couple Chair Collection, Modernform x Pomme Chan, ปอม-ธัชมาพรรณ, ธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง, Pomme Chan, สไตล์ของคนยุคใหม่, โชว์รูมโมเดอร์นฟอร์ม

Modernform x Pomme Chan เปิดตัว ‘Couple Chair Collection’

อาร์มแชร์ตัวแรกของ ปอม-ธัชมาพรรณ ที่ออกแบบร่วมกันกับ Modernform ผสมผสานศิลปะและความสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว!

Modernform x Pomme Chan เปิดตัว ‘Couple Chair Collection’ Read More »